Hyppää sisältöön

Kaupungin sijoitussuunnitelma kaupunginhallituksen käsittelyyn

Kaupunginhallitus saa käsiteltäväkseen Lahden kaupungin sijoitussuunnitelman kokouksessaan 5.2.2024. Vuosittain päätettävä suunnitelma ohjaa käytännön sijoitustoimintaa aiemmin sovittujen periaatteiden mukaisesti.

Lahden kaupunginvaltuusto päätti rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteista joulukuussa 2023. Periaatteet määrittelevät kaupungin rahoitus- ja sijoitustoiminnan sekä sijoitusriskien hallinnan yleiset periaatteet, toimintatavat, raportoinnin ja vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

Käytännön sijoitustoimintaa ohjaa vuosittain kaupunginhallituksen päätettäväksi tuotava sijoitussuunnitelma. Siinä määritellään sijoitustoiminnan yksityiskohdista valtuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Sijoitussuunnitelma koskee kassaylijäämää, jota ei ole sidottu maksuliikenteen ylläpitoon. Maksuliikenteeseen tarvittavat kassavarat on siis rajoitettu tämän sijoitustoiminnan ulkopuolelle.

Tavoitteena talouden tasapainotilan paraneminen

Sijoitustoiminnan tavoitteena on parantaa Lahden kaupungin talouden tasapainoa parlamentaarisen työryhmän valmisteleman ja kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden tasapaino-ohjelman edellyttämällä tavalla.

Tavoitteena on vähintään reaalinen kahden prosenttiyksikön tuotto pitkällä aikavälillä. Reaalinen tuotto tarkoittaa tuottoa, josta on vähennetty inflaatio ja joka kuvaa ostovoiman kasvua. Tällä pyritään varmistamaan, että sijoitustoiminnan tuottojen kasvu on kaupungin menojen kasvua suurempaa, niin että talouden tasapainotila paranee.

Kaupungin sijoitustoimintaa toteutetaan vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. Lahden kaupunki sijoittaa pitkäjänteisesti ja varallisuuden arvoa turvaavasti. Sijoitusvarallisuuden tulee olla pääosin sijoituskohteissa, jotka ovat myytävissä ja varat palautettavissa kaupungin mahdollisia rahoitustarpeita varten.

Kaupunki ei sijoita korkean riskin kohteisiin

Sijoitustoiminnan periaatteiden ja sijoitussuunnitelman riskienhallinnan mukaisesti kaupunki ei sijoita korkean riskin kohteisiin, ja kaupunki on vastaavanlainen instituutiosijoittaja kuin muut julkishallinnon toimijat. Kaupunginhallitus päättää myöhemmin sijoittavan varallisuuden määrän ja sen käytetäänkö varainhoidossa ulkopuolisia varainhoitajia.

Kaupunki tarkastelee sijoitussuunnitelmaa vuosittain ja päivittää sitä tarvittaessa, jotta suunnitelma on ajantasainen suhteessa markkinatilanteeseen ja kaupungin sijoitusomaisuuteen sekä sijoitustoiminnan tarkoitukseen. Sijoitussuunnitelmassa määritellään vuosikohtaisesti sijoitusportfolion omaisuuslajeille tarkemmat neutraalirajat ja niiden vaihteluvälit. Sijoitustoiminnan periaatteiden vaihteluvälit on tarkoitettu mahdollistamaan pitkällä aikavälillä erilaisissa markkinatilanteissa toimiminen.

Kokouksen esityslista