Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitukselle esiteltiin positiivinen tilinpäätösennuste

Lahden kaupungin talous vuodelta 2021 on toteutumassa ennusteita parempana. Tilikauden tulokseksi ennakoidaan 28,5 miljoonan euron ylijäämää.

Lahden kaupungille ennusteita parempi tulos

Hyvään tulokseen ovat vaikuttaneet odotettua parempi verotulokertymä, saadut avustukset ja omaisuuden myyntivoitot sekä menojen toteutuminen arvioitua pienempänä.  

Kaupunginjohtaja Pekka Timonen on ilahtunut ennusteita ja talousarviota selkeästi paremmasta tuloksesta, joka esiteltiin kaupunginhallitukselle.  

Tulot ylittyivät ja menot alittuivat, kuten nousukaudella pitääkin. Valtio piti lupauksensa ja korvasi koronakustannukset. Työllisyys parani merkittävästi.  

Verotulojen kertymä ylitti odotetun 8,2 miljoonalla eurolla, mikä johtuu pääosin talouden ja ansiotason kasvusta sekä työttömyyden vähenemisestä. Kaupunki sai avustuksia 10,4 miljoonaa euroa yli talousarvion ja näistä suurin osa on valtionavustuksia koronapandemian aiheuttamien haittojen ja taloudellisten vaikutusten korjaamiseen. Omaisuuden myyntivoitot ylittivät arviot 4,2 miljoonalla eurolla.  

Toimintakulut toteutuivat -8,6 miljoonaa euroa talousarviota pienempinä. Tähän vaikuttivat osittain koronapandemian aiheuttamat toiminnan rajoitukset ja joidenkin väistötilaratkaisujen siirtyminen seuraavalle vuodelle. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän vuoden 2021 lopullinen maksuosuus selviää helmikuun loppupuolella.  

Lahden kaupungin tilinpäätös valmistuu 28.3.2022

Uusi parlamentaarinen ryhmä

Parlamentaarinen ryhmä päätettiin perustaa kaupungin talouden ja konsernirakenteen sovittamiseksi sote-uudistuksen jälkeiseen tilanteeseen. Toimikausi on 1.2.-31.12.2022.

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti ja nimettiin monijäsenisten valtuustoryhmien puheenjohtajat jäseniksi. Ryhmät nimeävät varajäsenet. Jäsenet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisäksi kaupunginhallituksen kokouksen kohta 37 Lahti Eventsin riskikartoituksesta hyväksyttiin pohjaehdotuksen mukaisesti äänestyksen jälkeen (6-3).

Muut kohdat kaupunginhallitus päätti päätösesitysten mukaisesti.

Lahden kaupunginhallitus 31.1.2022

Aihealueet