Hyppää sisältöön

Kaupunginhallituksen jaostot 12.2.

Elinvoima- ja työllisyysjaosto hyväksyi yrityspalvelusetelit tälle vuodelle. Konserni- ja tilajaosto päätti tehdä opintomatkan Itävaltaan Wienin alueelle.

Elinvoima- ja työllisyysjaosto osoitti myynnin ja markkinoinnin yrityspalveluseteliin 140 000 euroa ja TKI-toiminnan kehittämisen sekä kestävän kasvun yrityspalveluseteleihin 60 000 euroa.

Elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti, että Lahden kaupunki solmii yhteistyösopimuksen Päijät-Hämeen Yrittäjät ry:n kanssa vuosille 2024–2025. Sopimuksen kustannukset ovat 12 000 euroa vuodessa. Lisäksi jaosto päätti Lahden kaupungin ja Lahti City ry:n välisestä sopimuksesta tälle vuodelle. Kaupunki on sitoutunut avustamaan Lahti City ry:tä vuodessa 63 000 eurolla.

Jaosto hyväksyi Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen kesäyliopiston yhteistyösopimuksen vuodelle 2024 ja tähän sisältyvän 110 000 euron suuruisen avustuksen.

Elinvoima- ja työllisyysjaosto myönsi 20 000 euroa Soundfest 2024 -tapahtumalle, XXL Mössö kesä 2024-tapahtumalle ja Finlandia Hiihdolle. Lahti Basketball Juniorit ry sai 25 000 euroa Easter Tournament 2024 -tapahtuman kustannusten kattamiseen. Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy sai 10 000 euroa Leimaus-leiri 2024 -tapahtuman kustannusten kattamiseen.

Elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti asiat esityslistan mukaisesti.

Konserni- ja tilajaosto

Konserni- ja tilajaosto päätti tehdä opintomatkan Itävaltaan Wienin alueelle ja hyväksyi 28 500 euron matkakustannukset. Matkalle osallistuu konserni- ja tilajaoston varsinaiset jäsenet ja viranhaltijoita.

Jaostolle tuotiin tietoon, että tapahtuma Lahden nimeksi on tulossa Eventum Lahti Oy.

Konserni- ja tilajaosto nimesi kaupunkikehitysjohtaja Olli Alhon Lentorata Oy:n hallitukseen.

Jaosto päätti asiat esityslistan mukaisesti muutamin kirjauksin.

Lisätietoja:

Elinvoima- ja työllisyysjaoston puheenjohtaja Milla Bruneau
p. 040 040 8951

Elinvoimajohtaja Henna Eskonsipo-Bradshaw
p. 044 482 0838

Konserni- ja tilajaoston puheenjohtaja Jorma Ratia

p. 044 716 1215

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius

p. 044 716 1895