Hyppää sisältöön

Kaupunginhallituksen jaostot 11.9.

Elinvoima- ja työllisyysjaosto ja konserni- ja tilajaosto päättivät kaupunginhallitukselle esitettävistä ensi talousarvioista ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmista. Arviot tehtiin kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten.

Kuluvan vuoden talousarvioon liittyen elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että elinvoimapalvelujen menoja vähennetään 1,2 miljoonaa euroa ja työllisyyspalvelujen menoja lisätään 2 miljoonaa euroa. Työllistämistoimet ovat vaikeutuneet ja työmarkkinatuen kuntaosuuden ennustetaan kasvavan.

Jaosto päätti hyväksyä tuen Red Bull 400 -tapahtuman järjestämiseksi Lahdessa ensi vuonna. Lahden kaupunki maksaa Red Bull Finland Oy:lle 10 000 euroa.

Elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti asiat esityslistan mukaisesti.

Konserni- ja tilajaosto

Konserni- ja tilajaosto päätti kaupunginhallitukselle esitettävistä Lahden Tilakeskuksen vuoden 2024 talousarviosta ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmasta lisäyksellä, että ”jaosto päättää käynnistää selvitystyön sisäisten vuokrien määräytymisperiaatteiden uudistamisesta sekä hankkeiden laatu- ja toiminnallisuustasojen uudelleen määrittelystä.”

Konserni- ja tilajaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Lahden Tilakeskuksen tuloja lisätään 8,23 miljoonaa euroa ja menoja vähennetään 4,61 miljoonaa euroa kuntoutussairaala Jalmarin myynnin sekä poistojen, rahoituskulujen sekä ylläpidon vähenemisen vuoksi.

Jaosto päätti antaa omistajapoliittisena ohjeena Koko Lahti Oy:lle, että sen pitää teettää erityinen tarkastus rahasiirroista Kymiring Oy:n, Kymiring Events Oy:n ja Lahti Events Oy:n välillä.

Jaosto päätti asiat esityslistan mukaisesti.

Lisätiedot:

Elinvoima- ja työllisyysjaoston puheenjohtaja Milla Bruneau
p. 040 040 8951

Elinvoimajohtaja Henna Eskonsipo-Bradshaw
p. 044 482 0838

Konserni- ja tilajaoston puheenjohtaja Jorma Ratia

p. 044 716 1215

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius

p. 044 716 1895