Hyppää sisältöön

Kaupunginhallituksen jaostot 18.10.

Elinvoima- ja työllisyysjaosto sai katsauksen kokouksessaan Lahden yliopistotoimintaan ja konserni- ja tilajaosto hyväksyi Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n päivitetyn osakassopimuksen.

Elinvoima- ja työllisyysjaosto sai kokouksessaan Lahden yliopistotoiminnan katsauksen. Lahden kaupunki tukee yliopistojen toimintaa elinvoima- ja työllisyysjaoston vuosiavustuksilla sekä erillisillä avustuspäätöksillä.

Lahdessa toimii merkittävä yliopistotoiminnan keskittymä, joka muodostuu Lappeenrannan–Lahden teknillisestä yliopistosta, Helsingin yliopistosta ja Lahden Yliopistokampuksesta, jolla on alueen korkeakoulutoimintaa koordinoiva tehtävä.

Elinvoima- ja työllisyysjaosto sai kokouksessaan myös Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilun tilannekatsauksen.

Elinvoima- ja työllisyysjaoston asiat käsiteltiin esityslistan mukaisesti.

Konserni- ja tilajaosto

Konserni- ja tilajaosto hyväksyi Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n päivitetyn osakassopimuksen. Osakassopimusta oli tarpeen päivittää, koska yhtiöön on tullut uusi osakas.

Esittelijä täydensi päätösehdotustaan kaupungin edustajan nimeämisessä Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 8.11.2021. Jaosto päätti nimetä ehdokkaiksi yhtiön hallituksen jäseniksi Milla Bruneaun (pj.), Sanna Virran ja Lasse Koskisen.

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 15.11.2021 valittiin edustajiksi ja varaedustajiksi:

  • Petri Hotti (varaedustaja: Patrick Alander)
  • Niklas Tommola (varaedustaja: Paul Carroll)
  • Markku Kamula (varaedustaja: Lasse Pakkanen)
  • Arttu Kaukinen (varaedustaja: Johannes Mäkilä)
  • Heidi Huldén, puheenjohtaja (varaedustaja: Johanna Stenlund)
  • Sara Etola (varaedustaja: Anja Sagulin)
  • Kari Lempinen (varaedustaja: Taito Rinteelä)

Konserni- ja tilajaosto päätti muuten asiat esityslistan mukaisesti.

Lisätietoja:

Elinvoima- ja työllisyysjaoston puheenjohtaja Milla Bruneau, p. 040 040 8951

Vt. elinvoimajohtaja Henna Eskonsipo-Bradshaw, p. 044 482 0838

Konserni- ja tilajaoston puheenjohtaja Jorma Ratia, p. 044 716 1215

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius, p. 044 716 1895