Hyppää sisältöön

Kaupunginhallituksen jaostot 19.12.

Elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti, että kaupunki tukee kestävän mekatroniikan vahvistamista Lahdessa 100 000 eurolla ensi vuonna. Konserni- ja tilajaosto päätti kohdentaa vuodelta 2022 jatkuvien, keskeneräisten hankkeiden määrärahoja ensi vuoteen.

LUT-konserni ja Lahden kaupunki ovat saaneet Lahden seudun yrityksiltä ja organisaatioilta signaalia kestävän mekatroniikan vahvistamisen tarpeellisuudesta. Myös insinööritieteitä, erityisesti konetekniikkaa, halutaan tarjota vahvemmin Lahden talousalueen kehittämisen ja kilpailukyvyn tueksi. Asiaa halutaan nopeuttaa nopeasti hyödyntämällä LABin ja LUTin Lahdessa olevia nykyresursseja ja lisäresurssoinnilla. Ensi vuonna on tarkoitus muun muassa kartoittaa Päijät-Hämeen teknologiayritysten tutkimus- ja koulutustarpeet mekatroniikassa ja tehdä koulutusohjelmaluonnos.

Jaosto hyväksyi Nuori Yrittäjyys -toiminnan rahoituksen vuosille 2023–2025, mikä on 12 500 euroa vuodessa. Lisäksi sivistyspalvelut osallistuvat toiminnan rahoitukseen. Nuori Yrittäjyys ry tarjoaa lasten ja nuorten yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja tukevia ohjelmia kouluille ja oppilaitoksille.

Elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti asiat esityslistan mukaisesti muutamin kirjauksin lisättynä.

Konserni- ja tilajaosto päätti kohdentaa vuodelta 2022 jatkuvien, keskeneräisten hankkeiden määrärahasta miljoona euroa ensi vuoteen. Talousarvioon on kirjattu 1,5 miljoonan euron määräraha edelliseltä vuodelta jatkuviin, keskeneräisiin hankkeisiin. Niiden toteutuksen aikataulu on muuttunut siten, että edellisen vuoden määrärahoja on jäänyt käyttämättä. Vuonna 2022 kohdentamistarvetta on perusparannus- ja korvausinvestoinneissa.

Jaosto päätti tehdä opintomatkan Hollantiin, Rotterdamiin ja hyväksyy matkakustannukset eli noin 28 500 euroa. Matkalle osallistuu konserni- ja tilajaoston varsinaiset jäsenet ja viranhaltijoita.

Konserni- ja tilajaosto päätti kaikki asiat esityslistan mukaisesti.