Hyppää sisältöön

Kaupunginhallituksen jaostot 20.12.

Elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti myöntää tukea kahdelle LAB-ammattikorkeakoulun hankkeelle.

Elinvoima- ja työllisyysjaosto myöntää 20 000 euron kuntarahoitusosuuden LAB-ammattikorkeakoulun yrittäjyyskampuskehittämishankkeelle. LAB-ammattikorkeakoulu pyrkii edistämään omalta osaltaan opiskelijayrittäjyyden roolia Lahdessa.

Jaosto päätti myöntää myös LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutille 10 000 euron avustuksen Roju Wood -hankkeeseen. Roju Wood on Muotoiluinstituutissa kehitetty materiaali-innovaatio. Roju Wood -projekti jalostaa jätepuusta uusioraaka-ainetta.

Elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti, että Lahden kaupunki solmii kolmevuotisen yhteistyösopimuksen KP Fitness Productions Oy:n kanssa Nordic Fitness Expo -tapahtuman toteuttamisesta Lahdessa vuosina 2022–2024. Lahden kaupunki tukee tapahtumaa enintään 50 prosentilla tilojen kokonaiskustannuksista ja korkeintaan yhteensä 20 000 euroa.

Elinvoima ja työllisyysjaosto päätti asiat esityslistan mukaisesti.

Konserni- ja tilajaosto

Konserni- ja tilajaosto tekee Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle ostotarjouksen Lahden Terveystalo Oy:n osakkeista. Osakkeet oikeuttavat 17,5 prosentin omistus- ja hallintaosuuteen yhtiöstä. Kauppahinnan määrittelyssä käytetään joko lokakuun tai joulukuun tasetta. 31.10.2021 taseen mukainen kauppahinta olisi 484 824,55 euroa.

Lahden Terveystalo Oy:n osakekannan omistavat yhdessä Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä. Kaupunki omistaa yhtiöstä 82,5 prosenttia ja PHHYKY 17,5 prosenttia. Yhtiö omistaa osoitteessa Kirkkokatu 10, Kauppakatu 14 sijaitsevan tontin. Tontilla sijainnut rakennus purettiin vuoden 2021 aikana.

Kohdekiinteistöllä on yhdessä Kansaneläkelaitoksen omistaman naapurikiinteistön kanssa vireillä asemakaavoitushanke, jonka tarkoituksena on muuttaa kiinteistöt asumis- ja liikekäyttöön.

Jaosto jätti Lahti Events Oy:n riskikartoituksen pöydälle. Konserni- ja tilajaosto päätti asiat muutoin esityslistan mukaisesti.

Lisätietoja:

Elinvoima- ja työllisyysjaoston puheenjohtaja Milla Bruneau
p. 040 040 8951

Vt. elinvoimajohtaja Henna Eskonsipo-Bradshaw
p. 044 482 0838

Konserni- ja tilajaoston puheenjohtaja Jorma Ratia
p. 044 716 1215

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius
p. 044 716 1895