Hyppää sisältöön

Kaupunginhallituksen lausunto jäsenen vaalikelpoisuudesta

Kaupunginhallitus päätti 15.11. antaa hallinto-oikeudelle lausunnon kaupunginhallituksen jäsenen vaalikelpoisuudesta. Hallituksen mukaan Bruneau voi toimia sekä kaupunginhallituksen jäsenenä että Kestävä Lahti säätiön johtajana.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on pyytänyt lausunnon kaupunginhallituksen jäsenen vaalikelpoisuutta koskevasta kunnallisvalituksesta. Kunnallisvalituksessa vaaditaan päätöksen kumoamista Milla Bruneaun valinnasta kaupunginhallituksen jäseneksi. Valituksen peruste on se, että Bruneau olisi vaalikelvoton, eli ”henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa.”

Kaupunginhallituksen päättämän lausunnon mukaan Milla Bruneau on vaalikelpoinen. Lausunnon mukaan valintapäätöksen täytäntöönpanokielto ei ole mahdollista ja se tulee hylätä lakiin perustumattomana.

Perustelut ovat:

  • Kestävä Lahti säätiö ei ole Lahden kaupungin tytäryhteisö
  • Säätiö ei ole ollut mukana Lahden kaupungin konsernitilinpäätöksessä v. 2020
  • Säätiön asema ja tilanne ei ole muuttunut v. 2020 tilinpäätöksen jälkeen.

Kaupunginhallitus äänesti käsittelyn aikana muun muassa asian palautusesityksestä. Äänin 5-5, puheenjohtajan äänen ollessa ratkaiseva, päätöksen käsittely jatkui.

Kaupunginhallituksen jäsen Jouni Kaikkonen teki kannatetun muutosehdotuksen, jossa lausunnosta poistetaan äänin 6-4 kohta: “Huomattavaa asiassa on se, että vuoden 2020 tilinpäätöksessä säätiötä ei ole katsottu kaupungin tytäryhteisöksi eikä säätiö ole mukana kaupungin konsernitilinpäätöksessä. Tähän ei ole tilintarkastajilla, tarkastuslautakunnalla tai valituksen tekijällä tuolloisen virkansa puolesta mitään huomauttamista.”

Kaupunginhallitus 15.11.2021