Hyppää sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 1.11.2021

Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2022 talousarvioesitystä kaksipäiväisessä kokouksessaan 1.–2.11. Talouskäsittelyn lomassa kaupunginhallitus piti varsinaisen kokouksen ja päätti muun muassa jäsenet Lahden elinkeinoyhteistyöryhmään.

Edelläkävijäverkoston ympäristötavoitteita kiristetään

Kaupunginhallitus hyväksyi Fisu-verkoston välitavoitteet vuodelle 2030. Fisu-verkosto on resurssiviisautta tavoittelevien 11 edelläkävijäkunnan joukko. Kunnat ovat sitoutuneet verkoston yhteisiin resurssiviisaustavoitteisiin: ei päästöjä, ei jätettä, ei ylikulutusta. Tavoitteena on saavuttaa tavoitteet viimeistään vuoteen 2050 mennessä.

Uudet välitavoitteet tulee toteuttaa vuoteen 2030 mennessä ja ne kuvastavat edelläkävijyyttä myös suhteessa valtakunnallisiin tavoitteisiin. Kaupunginhallituksen hyväksymät Fisu-verkoston välitavoitteet ovat:

  • Kotitalousjätteen määrä vähenee ja kierrätysaste nousee saavuttaen 65 % tason vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä Salpakierron toimialueella yhdyskuntajätteen kierrätysaste on 46 %. Valtakunnallinen taso vuonna 2019 oli 43 %.
  • Kulutusperäisen hiilijalanjäljen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä. Vertailuvuosi on 2005. Yli 60 % Suomen ekologisesta jalanjäljestä on kulutusperusteista hiilidioksidipäästöä.

Kolmantena tavoitteena verkosto esittää välitavoitetta päästövähennyksille. Lahden kaupunki on sitoutunut esitettyä kunnianhimoisempaan hiilineutraaliustavoitteeseen ja jatkaa sen tavoitteen edistämistä.

Elinkeinoyhteistyöryhmään nimettiin jäsenet

Kaupunginhallitus nimesi elinkeinoyhteistyöryhmän puheenjohtajaksi kaupunginjohtaja Pekka Timosen ja jäseniksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sirkku Hildénin, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juha Rostedtin ja elinvoima- ja työllisyysjaoston puheenjohtaja Milla Bruneaun.

Elinkeinoelämän järjestöjä pyydetään nimeämään elinkeinoyhteistyöryhmään omat edustajansa. Hämeen Kauppakamarilta pyydetään kaksi jäsentä ja seuraavilta järjestöiltä yksi jäsen: Lahden Teollisuusseura, Lahden Yrittäjät, Nastolan Teollisuusryhmä, Nastolan Yrittäjät ja Päijät-Hämeen Yrittäjät. Lisäksi pyydetään, että LUT-yliopisto, LAB-ammattikorkeakoulu ja Koulutuskeskus Salpaus nimeävät kukin ryhmään yhden edustajan. Lahden Seudun Kehitys LADEC oy:llä on ryhmässä kaksi jäsentä.

Elinkeinoyhteistyöryhmän tehtävänä on ylläpitää ja edistää kaupungin ja yritysten välistä keskustelua sekä tukea kaupungin kehittämistä. Ryhmä on toiminut vuodesta 2013.

Otto-oikeutta palveluverkkoon ei käytetty

Kaupunginhallitus päätti olla käyttämättä otto-oikeutta sivistyslautakunnan 19.10. tekemään päätökseen palveluverkosta. Kaupunginhallituksen jäsen Jouni Kaikkonen esitti otto-oikeuden käyttämistä, esityksen mukaan palveluverkkosuunnitelma ei vastaa kaupungin strategian tavoitteisiin. Kaikkosen esitys raukesi äänin 7–3 ja sivistyslautakunnan päätös jäi voimaan.

Kaupunginhallituksen asialista 1.11.

Aihealueet