Hyppää sisältöön

Kaupunginhallituksen talousarviokäsittelyssä lisäys perusopetuksen määrärahoihin ja panostus omaisuuden myyntiin

Kaupunginhallitus käsitteli 1.–2.11. talousarvioesitystä vuodelle 2022 ja suunnitelmavuosille 2022–2024. Hallitus teki talousarviopakettiin muutoksia. Valtuusto käsittelee talousarvion 22.11.

(Uutista päivitetty 2.11. klo 18.20 orkesterin ja teatterin avustussumman osalta.)

Kaupunginhallitus kuuli asiantuntijaesittelyt palvelualueittain. Ensimmäinen päivä käsiteltiin sivistyksen palvelualueen asioita ja tiistai-aamupäivällä tila-asioita ja kaupunkiympäristön palvelualueen asioita.

Keskustelun perusteella kaupunginjohtaja muutti omaa pohjaesitystään. Tämän jälkeen käsiteltiin puolueryhmien muutosesitykset kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen. Lisäksi käsiteltiin korjaukset 19.10. julkaistuun talousarvioesitykseen.

Talouskäsittelyn tavoitteena oli, ettei talousarvion alijäämä kasvaisi enempää. Kaupunginhallituksen ratkaisuilla alijäämää onnistuttiin kuromaan hieman pienemmäksi. Tilikauden alijäämä on muutosten jälkeen -21,6 milj. euroa.

Merkittävimmät lisäykset tehtiin perusopetuksen menojen määrärahoihin 1,6 milj. euroa ja käyttöomaisuuden myyntivoitto-odotuksiin 2,2 milj. euroa. Lisäksi tehtiin valtuustolle päätösesitykset indeksiperusteiseen taksojen tarkistamiseen, Mukkulan kartanoalueen kehittämisestä ja valmiuden parantamisesta yritystonttien osalta.

Kaupunginvaltuusto vahvistaa veroprosentit 15.11. ja päättää talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 22.11.2021.

Kaupunginhallituksen lisäykset talousarviokirjaan

  • Lisätään sivulle 29 sitovat erillisohjeet, maksut ja taksat: ”Maksujen ja taksojen korottamiseen valmistellaan soveltuvin osin indeksiperusteinen korotusjärjestelmä.”
  • Lisätään sivulle 35: ”Ohjelma sisältää uusia tulojen lisäämiseen, menojen pienentämiseen, omaisuuden realisoimiseen, hankintojen kehittämiseen ja omaisuudesta saatavien tuottojen kasvattamiseen tähtääviä toimenpiteitä.”
  • Lisätään sivulle 41: käyttöomaisuuden myyntivoittoihin 2,2 miljoonaa euroa. Lisäys tehtiin yksimielisesti.
  • Lisätään sivulle 46: 1,6 M€ perusopetuksen menojen määrärahoihin. Muutosesitys hyväksyttiin äänin 6-4. Samalla poistettiin sivulta 47 lause: ”Perusopetuksen talousarvio sisältää uudistumis- ja muutosohjelman tavoitteita 1,6 milj. euroa. Tavoitteen toteuttamisen arvioidaan vähentävän opettajien määrää 12-14 henkilötyövuotta ja koulunkäyntiohjaajaresurssia noin 23-25 henkilötyövuotta”
  • Lisätään sivulle 47 vasemmalle palstalle kolmannen kappaleen (Vanhempien valinnat…) loppuun: ”Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelun piirissä olevista lapsista saa olla noin 1/3 palvelun tuotannosta. Palvelun käyttöä ohjataan turvaamalla riittävä oma varhaiskasvatuspaikkojentarjonta, mikä mahdollistaa myös kaupungille mahdollisuuden hallita palveluverkkoaan.” Ensimmäinen lause hyväksyttiin äänin 5-5, puheenjohtajan ratkaisevalla äänellä.   
  • Lisätään sivulle 63 oikean palstan ensimmäisen kappaleen loppuun: ”Mukkulan kartanon alueen elinvoimaa kehitetään kokonaisvaltaisesti. Matkailuelinkeinon toimintaedellytyksiä ja investointeja alueella edistetään aktiivisesti. Alueen käyttöä tapahtumapuistona pyritään vahvistamaan.”
  • Lisätään sivulle 76 kolmanneksi alimmaiseen kohtaan: ”Aikataulu ja kokonaiskustannukset vahvistuvat hanketta koskevien kumppanuusneuvottelujen päätyttyä.”
  • Lisätään sivulle 81, uusi kohta nro 7. ”että, kaupunki aloittaa helmikuussa 2022 parlamentaarisen työskentelyn kaupungin talouden ja konsernirakenteen sovittamiseksi sote-uudistuksen jälkeiseen tilanteeseen.”
  • Lisätään sivulle 91 loppuun: ”Yritysten tonttitarpeisiin vastataan riittävällä valmiiden yritystonttien tarjonnalla. Elinvoimahankkeiden suunnittelumäärärahan riittävyyttä seurataan ja tarvittaessa esitetään määrärahoja vuoden 2022 lisätalousarvioiden yhteydessä.”

Kaupunginjohtajan lokakuisen talousarvioesityksen jälkeen Lahti on saanut tiedon opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksista. Sivistyksen palvelualueella avustuksilla lisätään 0,39 milj. euroa oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstömitoituksen laajentamisen vaatimiin toimenpiteisiin. Talousarvioon lisätään yhteensä 0,45 milj. euroa avustuksena kaupunginorkesterille ja kaupunginteatterille. Avustuksilla ei ole tulosvaikutusta vuosina 2022—2024.  

Kaupunginhallituksen esityslistat 1.-2.11. 

Aihealueet