Hyppää sisältöön

Kaupunginhallituksessa esillä luontopositiivisuus ja eurooppalaisten kaupunkien verkostohanke

Kaupunginhallitus päätti sitoutua sekä luontopositiivisuutta tukevaan että terveyteen ja ekosysteemin suojeluun liittyviin hankkeisiin.

Kaupunginhallitus päätti sitoutua ”Lahti Living Lab -luontopositiivinen elämä” -hankkeeseen vuosina 2023-2025. Hankkeen kokonaisbudjetti on 342 000 euroa, josta Sitra kattaa 73 % eli 248 000 euroa. Lahden kaupungin rahoitusosuus koko hankkeesta on yhteensä 40 000 euroa ja Kestävä Lahti -säätiön noin 39 000 euroa.

Kestävä Lahti -säätiö, joka toimii nykyisessä roolissaan ympäristöpääkaupunkivuoden perinnön ja seudun rohkean kestävyystyön edunvalvojana ja kirittäjänä, on käynyt neuvotteluja Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran, Lahden kaupungin ja seudun toimijoiden kanssa luontopositiivisuutta edistävän kumppanuusyhteistyön käynnistämiseksi Lahden seudulla.

Keskeisenä tavoitteena on määritellä Lahden seudun seuraavan sukupolven kunnianhimoiset ympäristö- ja luontotavoitteet sekä tiekartta näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Kestävyystyön edelläkävijäpilotti on myöhemmin skaalattavissa muihin kaupunkeihin ja seuduille kotimaassa sekä kansainvälisesti.

 

One Health -verkostohanke

Kaupunginhallitus hyväksyi Lahden osallistumisen URBACT IV -ohjelman Action Planning -verkostohankkeen hakuun.

Lahti on mukana toteuttamassa kymmenvuotista terveys- ja ympäristöohjelmaa, jonka tavoitteena on sekä ihmisen että ympäristön hyvinvoinnin samanaikainen toteutuminen. Tämän Luontoaskel terveyteen -ohjelman sisältö vastaa One Health tai Planetary Health -käsitteitä.

Lyonin kaupunki valmistelee hankehakemusta One Health -teemasta ja hakee kaupunkeja kumppaneiksi verkostohankkeeseen. One Health on kokonaisvaltainen käsitys ihmisten ja eläinten terveyden ja ekosysteemin suojelemisen välisen yhteistyön välttämättömyydestä. Hanke tukee erittäin hyvin Luontoaskel terveyteen -ohjelman toimeenpanoa.

Hanke tarjoaa mahdollisuuden Lahden seudun osaamisen ja kokemusten viennille muihin eurooppalaisiin kaupunkeihin. Hankkeen budjetti on noin 850 000 euroa ja siinä tulee olemaan mukana 8-10 kuntaa/kaupunkia. Kunkin kaupungin osuus rahoituksesta olisi noin 80 000 euroa.

 

Lisätietoja:

Sirkku Hildén, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, p.  050 327 2691

Esityslistaan