Hyppää sisältöön

Kaupunginhallituksessa jäähallin korjaustoimenpiteille määrärahavaraus liikuntaolosuhteiden varmistamiseksi

Kaupunginhallitukselle esitetään Lahden jäähallin korjaustoimenpiteiden varmistamiseksi 1,10 miljoonan euron määrärahavarausta valtuuston päätettäväksi. Varauksella halutaan varmistaa jäähallin toiminta ja Lahden hyvien liikuntaolosuhteiden säilyminen. Päätös on ehdollinen sille, että kaupunginvaltuusto myöntää toimintatukeen määrärahat lisätalousarviossa.

Lahden Jäähalli Oy omistaa jäähallirakennus Isku Areenan, joka on teknisen käyttöikänsä ylittänyt. Akuutit jatkuvuutta turvaavat toimet, joilla hallin käyttöikää voidaan pidentää useiksi vuosiksi, arvioidaan noin 1,1 miljoonan euron suuruisiksi. Tarkat kustannukset selviävät, kun toimenpiteet ja niiden laajuus suunnitellaan ja kilpailutetaan. Lahden Jäähalli Oy teetti kuntotutkimuksen kesällä 2023.

Neuvottelut Lahden Jäähalli Oy:n ja sen omistajien kanssa jäähallirakennuksen välttämättömistä korjaustoimenpiteistä ja siihen osallistumisesta ovat vielä kesken ja niitä jatketaan. Nyt esitettävällä määrärahavarauksella halutaan kuitenkin varmistaa, että jäähallirakennuksen akuutit korjaustoimenpiteet pystytään käynnistämään tavoiteaikataulussa kesän aikana.

Korjaustoimenpiteillä turvataan hallin nykyisen kaltaista käyttöä jääurheilutoiminnassa, kunnes investointipäätökset jäähallin peruskorjauksesta tai mahdollisen muun korvaavan hallin osalta on tehty. Isku Areenan korjausvelka on arvolta 15–20 miljoonaa euroa.

Hallin jatkuvuutta turvaavat toimenpiteet hyödyttävät kaikkia hallin käyttäjiä, eritoten lasten ja nuorten harrastamista, joiden osuus hallin jääajan käytöstä on 61–76 % vuosittain.

Lahden Jäähalli Oy kuuluu Lahti-konserniin ja sen omistavat Lahden kaupungin tytäryhtiö Spatium Toimitilat Oy (57 %), Lahden Urheiluhalliyhdistys ry (38 %) sekä pienosakkaat.

Kaupunginjohtaja Niko Kyynäräinen veti pois esityksensä Lahden Jäähalli Oy:lle myönnettävästä toimintatuesta kaupunginhallituksessa 15.1.2024. Päätökseen liittyen tarkastellaan vielä rahoituksen ja investointien suhdetta omistuspohjaan. Lisäksi kaupunginhallitus edellytti osakassopimuksen tekemistä.

Kaupunginhallituksen kokous on 29.1.2024.

Lisätiedot

Lahden kaupunki
Konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haarala, 044 4826 426
Kaupunginjohtaja Niko Kyynäräinen, 050 559 0538