Hyppää sisältöön

Kaupunginhallituksessa KOKO Lahti Oy:n toistuvaisavustusta koskeva oikaisuvaatimus ja Ateriapalvelujen pääoman vahvistaminen

Kaupunginhallituksen seuraava kokous on maanantaina 6.3.2023.

Kaupunginhallitukselle esitetään oikaisuvaatimuksen hylkäämistä koskien 1,9 milj. euron toistuvaisavustuksen myöntämistä KOKO Lahti Oy:lle. Kaupunginhallitus päätti KOKO Lahti Oy:n avustuksesta 30. tammikuuta osana konsernihallinnon käyttösuunnitelmaa 2023.

Oikaisuvaatimuksen tekijät Juha Tapiola ja Seppo Korhonen vaativat tältä osin kaupunginhallituksen päätöksen kumoamista. Heidän mielestään päätös sisältää kiellettyä valtiontukea.

Vastauksessa todetaan, että kyse ei ole kielletystä valtiontuesta. Toistuvaisavustus kohdentuu EU:n ryhmäpoikkeusasetuksen sallimiin kulttuurin ja kulttuuriperinnön sekä audiovisuaalisten teosten edistämiseen. Avustusta ei käytetä muihin KOKO Lahti Oy:n toimintoihin.

Kaupungin myöntämä toistuvaisavustus on osa KOKO Lahti Oy:n toimintaa ja toimintakyvyn kannalta välttämätön. Suurin osa Suomen suurimmista kaupungeista tukee vastaavalla tavalla omaa paikallista kulttuurin tuottamista ja siihen liittyvää infrastruktuuria.

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n pääomaa tarpeen vahvistaa

Kaupunginhallitus tiedustelee hyvinvointialueen hallitukselta halukkuutta osallistua Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n pääoman vahvistamiseen.

Kaupunki valmistelee Ateriapalvelujen pääoman lisäystä ja aikoo osallistua mahdollisesti yhtiön liikkeelle laskemaan osakeantiin tai vastaavaan järjestelyyn. Kaupunki varautuu vahvistamaan yhtiön omaa pääomaa nykyisen omistusosuutensa suhteessa noin 455 000 euroa.

Yhtiön tulovirrat ovat muuttuneet olennaisesti, kun Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymän asiakkuus menetettiin kilpailutuksen yhteydessä. Yhtiö tarvitsee 800 000 euron vahvistusta pääomaan.

Lisätiedot

konsernipalvelujohtaja Mika Mäkinen,  050 556 9815
kaupunginjohtaja Pekka Timonen, 050 337 4386

Kaupunginhallituksen 6.3.2023 esityslista Dynasty-verkkopalvelussa