Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus 1.2.2021

Kaupunginhallitukselle esiteltiin Lahden ja Nastolan yhdistymisen arvioinnin 2015-2020 loppuraportti. Arviointiraportin mukaan yhdistyminen on toteutettu pääosin sopimuksen mukaisesti. Työpaikkojen määrä, väestön kasvu ja kuntatalouden tavoitteet eivät ole kuitenkaan onnistuneet odotetusti. Toteutumattomien suunnitelmien ja toimenpiteiden arvioitiin osin johtuvan syistä, joihin kaupunki ei ole voinut vaikuttaa.

Konsulttiyhtiön FCG:n arvioijat kiinnittivät huomiota yhdyskuntarakenteeseen liittyvien tavoitteiden onnistumiseen, erityisesti Rakokiven alueen kehitys mainitaan positiivisena.

Arvioijat toteavat, että henkilöstön osaamisen laajentaminen sekä sisäiset työllistymismahdollisuudet ovat osin toteutuneet, mutta Nastolan henkilöstön integroituminen organisaatioon ei täysin onnistunut. Työntekijöiden kokemus byrokratian kasvusta ja hyvien käytäntöjen hyödyntämisestä ovat heikentäneet tyytyväisyyttä.

Sopimus työllisyyden kuntakokeilusta hyväksyttiin

Kaupunginhallitus päättää omalta osaltaan hyväksyä Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilun toteuttamiseksi laaditun yhteistyösopimuksen TE-hallinnon ja kuntien välillä.

Yhteistyösopimuksella sovitaan Lahden kaupungin, Hollolan kunnan, Asikkalan kunnan, Kärkölän kunnan ja Orimattilan kaupungin, Hämeen TE-toimiston, Hämeen ELY-keskuksen ja KEHA-keskuksen välisestä yhteistyöstä, joka liittyy työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain toimeenpanoon ja tavoitteiden toteuttamiseen (Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta 1269/2020).

Kaupunginhallituksen päätökset

Kaupunginhallitus hyväksyi kaikki asiat esityslistan mukaan lukuun ottamatta seuraavaa:

§54 Valtuustoaloite: Paavolan terveysaseman purkaminen ja väliaikaisen lähiliikuntapaikan toteutus tontille

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

Aihealueet