Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus 1.3.2021

Kaupunginhallitus kävi lähetekeskustelun Kisapuiston kehittämisestä. Varsinainen päätösesitys alueen kehittämisestä käsitellään kaupunginhallituksessa 8.3.

Kaupunginjohtaja Pekka Timonen esitteli kaupunginhallitukselle Kisapuiston kehittämisestä valmistellun päätösesityksen sisältöä. Kaupunginhallitus kävi esityksen pohjalta lähetekeskustelun. Timonen tuo varsinaisen päätösesityksen kaupunginhallituksen käsittelyyn 8.3.

Valtuutetut kuulevat Kisapuiston kehittämisen valmistelusta valtuustoinfossa 3.3.

Kaupunginhallituksen päätökset  

Kaikki kaupunginhallituksen jäsenet olivat läsnä kokouksessa. Kaupunginhallitus hyväksyi kaikki asiat esityslistan mukaan lukuun ottamatta seuraavaa:

§96 Omistajaohjeet Lahden yhtymäkokousedustajille PHHYKY:n yhtymäkokoukseen 8.3. 

Kaupunginhallitus hyväksyi äänin 7-4 Pekka Komun tekemän kannatetun muutosehdotuksen ohjeisiin. 

”3 § Ensihoitoa koskevat yhtymäkokousaloitteet
Lahden kaupungin yhtymäkokousedustajat tekevät yhtymäkokouksessa palautusesityksen, joka on seuraavanlainen: Palautusesitys: Yhtymäkokous palauttaa asian valmisteluun. Ensihoidon palveluntuottamisesta on saatava todellinen ja laaja sitoutumaton selvitys, jonka kunnanjohtajat tilaavat. Selvityksessä on otettava kaikki todelliset kustannukset vyörytyksineen huomioon eri palveluntuottajilta. Lisäksi eri työaikamuotojen, vasteaikojen ym. todelliset näkökulmat on tuotava selkeästi esille. Esimerkiksi tuottamisen kustannuksista ei voi olla tilanne, jossa eri tahoilla on eri luvut. Lisäksi toteutetaan laaja kysely henkilöstölle, jossa selvitetään henkilöstön näkökulma ensihoidon tuottamisen kehittämisestä. Henkilöstön on oltava tiiviisti mukana kehittämässä palvelun tuottamista. Lisäksi on yhteistyössä tarkasteltava ja otettava huomioon pelastuslaitoksen mahdollinen tuottajuus kiireellisen ensihoidon ja johtamisen osalta.” 

Komun muutosehdotuksen puolesta äänestivät jäsenet Komu, Basboga, Laakso, Falk, Mäntylä, Lehto ja Hilden ja pohjaehdotuksen puolesta Koskelo, Putula, Vahter ja Rostedt