Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus 14.11.2022

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa kaupunginvaltuustolle Lahti Energiaa koskevan 60 miljoonan euron tasejärjestelyä sekä myöntää KOKO Lahti Oy:lle 1,255 miljoonan euron toiminta-avustuksen kulttuuritoimintaan.

Kaupungin ja sen omistaman konserniyhtiön välisellä tasejärjestelyllä tuetaan Lahti Energian kilpailukykyä sekä pitkäjänteisen toiminnan ja investointien kehittämistä. Järjestelyn avulla Lahti Energia Oy:n investointikyky päästöttömiin energiaratkaisuihin kasvaa.

KOKO Lahti Oy:lle myönnettiin 1,255 miljoonan euron toiminta-avustus kulttuuritoimintaan. Koronavuodet leikkasivat kulttuuritapahtumien määrää ja kävijöitä neljäsosaan normaalista. Toiminta-avustuksella varmistetaan KOKO Lahti Oy:n toiminnan jatkuvuutta. Kyseessä on vuokra- ja tuotantotuki kulttuuritoimintaan.

Myös muilta osin Kaupunginhallitus päätti asiat päätösehdotusten mukaisesti.

Kokouksen alussa asiantuntijoina kuultiin Lahti Energian hallituksen puheenjohtaja Jukka Ottelaa ja toimitusjohtaja Jouni Haikaraista sekä KOKO Lahti Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jari Oivoa ja toimitusjohtaja Emilia Mäkeä ja Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiusta.

Lisätietoja

Puheenjohtaja Sirkku Hildén, kaupunginhallitus, p. 050 327 2691

 

Kaupunginhallituksen esityslista 14.11.2022