Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus 14.12.2020

Kannanotto Erä- ja luonnonkulttuurimuseoon siirtyy tammikuun alkuun.

Kaupunginhallitus halusi vielä harkita uuden erä- ja luonnonkulttuurimuseon kaupunki- ja kumppanihakua. Suomen Metsästysmuseo ja Suomen Kalastusmuseoyhdistys ovat käynnistäneet hankkeen valtakunnallisesta erä- ja luonnonkulttuurimuseosta. Tavoitteena luoda kansainvälisesti vetovoimainen ja yhteiskunnallisesti vaikuttava luonto- ja eräkulttuurinkeskus. Museo käsittelisi laajasti suomalaisten kulttuuriekologista suhdetta luontoon; metsästykseen, kalastukseen, retkeilyyn, marjastukseen, luontokuvaukseen sekä muuhun luonnon virkistyskäyttöön.

Kaupunginhallituksen hyväksyi kaikki asiat esityslistan mukaan lukuun ottamatta seuraavaa:

§ 334 Erä- ja luontokulttuurimuseon kaupunki- ja kumppanihakuun osallistuminen

Kaupunginhallitus jätti asian pöydälle.