Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus 14.9.2020

Kaupunginhallitus sai tiedoksi kuntalaiskyselyn tulokset. Kyselyssä selvitettiin lahtelaisten näkemyksiä taloudesta ja tulevaisuudesta.

Kaikki kaupunginhallituksen jäsenet olivat läsnä kokouksessa lukuun ottamatta Juha Rostedtia jonka sijaan oli Francis McCarron.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaikki asiat esityslistan mukaisesti lukuun ottamatta seuraavaa:

§ 225 Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän omistajakuntien omistajastrategia

Kaupunginjohtaja täydensi päätösehdotustaan seuraavasti:

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän jäsenkuntien omistajastrategiasta ja ehdottaa että kohtaan 2.3.3 Palveluverkon kehittämisen ja ylläpitoinvestointien periaatteet lisättäisiin viimeiseksi kappaleeksi lause ”Kuntayhtymä voi harkintansa mukaan hankkia omistukseensa palvelutoiminnassa tarvitsemansa jäsenkunnan omistamat toimitilat.”

Kaupunginhallitus katsoo, että integroidun sote-yhtymän toiminnan ja kehittämisen kannalta on perusteltua että yhtymä voi tarvittaessa omistaa ja hallita kaikkia sen toiminnassa tarvittavia tiloja ja kiinteistöjä.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Aihealueet