Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus 15.6.2020

Päätökset ensi vuoden talousarvion kehyksestä, Lahden Suunta -työstä ja johtamisjärjestelmätoimikunnan esityksistä siirtyivät viikolla.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaikki asiat esityslistan mukaisesti lukuun ottamatta seuraavia:

§ 162 Lahden suunta -työ 2017-2020:
Lahden yleiskaavan 2030 (Y-203) ja Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelman ehdotus

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että asia jätetään pöydälle ja tuodaan käsittelyyn sitten kun hallitus on saanut asiasta esittelyn.

§ 165 Lahden kaupungin vuoden 2021 talousarvion sekä vuosien 2021 – 2023 taloussuunnitelman laadintaohjeet

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

§ 166 Johtamisjärjestelmätoimikunnan esitykset pormestarimallin hallintosääntö-, toimintatapa- ja resursointimuutoksista

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Aihealueet