Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus 19.2.2024

Kaupunginhallitus kuuli asiantuntijaesittelyt LUT-yliopistosta ja Asumisen kampanjan tuloksista. Kestävä Lahti -säätiöön nimettiin kaupungin edustajat, säätiö jatkaa toimintaansa 31.12.2025 saakka.

Lappeenrannan-Lahden teknillisessä yliopistossa (LUT) työskentelee nyt jo 35 professoria. Lahdessa kampuksella on 1400 opiskelijaa ja määrä kasvaa vuosittain. LUT:lla on Suomen tyytyväisimmät opiskelijat.

Syksyllä toteutetun Asumisen kampanjan huomioarvo oli 42 %, kiinnostus Lahtea kohtaan kasvoi 34 prosentilla ja kampanjalla oli myönteinen vaikutus Lahden seudun mielikuvaan. Valitse Lahti -kampanja jatkuu vielä kaksi vuotta.

 

Kestävä Lahti -säätiön hallitus

Kaupunginhallitus nimesi kaupunkineuvos Jyrki Myllyvirran, maakuntajohtaja Niina Pautola-Molin, liiketoimintakehittäjä, kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Pekka Komun ja yrittäjä Toni Putulan Kestävä Lahti -säätiön hallitukseen toimikaudelle 2.4.2024-31.12.2025. Lisäksi kaupunginjohtajalla ja varahenkilönä kaupunkikehitysjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus säätiön hallituksen kokouksissa,

Lahden kaupunginhallituksen lisäksi säätiön hallitukseen edustajansa nimeävät Ympäristöministeriö, Sitra, Suomen Kuntaliitto ja Hämeen kauppakamari. Lisäksi yhden hallituksen varsinaisen jäsenen ja kaikki 3 varajäsentä valitsevat keskuudestaan seuraavat kunnat: Asikkala, Heinola, Hollola ja Orimattila.

Lahden kaupunki on perustanut Kestävä Lahti -säätiön määräajaksi 31.12.2025 saakka.

 

Hallintosääntö tulossa valtuuston päätöksentekoon

Valtuutettu Juha Tapiolan 5.2.2024 toimittama pyyntö valtuuston koolle kutsumiseksi hallintosäännön muuttamista varten hylättiin, koska pyynnön oli tehnyt 14 valtuutettua eikä laissa tarkoitettu valtuutettujen vähimmäismäärä täyty.

Lahden kaupunginvaltuustossa vähintään neljäsosa valtuutetuista tarkoittaa 15 valtuutettua. Valtuutetuilla tarkoitetaan vain varsinaisia valtuutettuja.

Hallitussääntö on kuitenkin tulossa päätöksentekoon todennäköisesti keväällä. Mikäli luottamushenkilöt pääsevät yhteisymmärrykseen mahdollisista muutoksista, ne voivat tulla päätöksentekoon jo huhtikuussa.

Päätökset tehtiin esityslistan mukaisesti.

 

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sirkku Hildén, p. 050 327 2691

Esityslistaan