Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus 2.11.2020

Hallitus päätti talousarviosta, pormestarimallista ja uudesta osallisuus- ja lähidemokratiamallista.

Lahden kaupungin vuoden 2021 talousarvio sekä vuosien 2021 – 2023 taloussuunnitelma

Kaupunginhallituksen talousarvioehdotus ei sisällä verojen korotuksia, tuloveroprosenttina 20,75. Verotuloarvio vuodelle 2021 on 497,3 milj. euroa, lisäystä edellisen vuoden talousarvioon on 2,0 prosenttia. Valtionosuusarvio on 222,9 milj. euroa, missä vähennystä edelliseen on -5,7 prosenttia.

Lahden kaupungin toimintakulut ovat 853,3 milj. euroa, lisäystä edelliseen vuoteen 1,2 prosenttia. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ostoon hyvinvointiyhtymästä käytetään 47 prosenttia budjetista eli 403,3 milj. euroa.

Investointitaso on edelleen ennätyksellisen korkealla. Vuoden 2021 bruttoinvestoinnit ovat 77,3 milj. euroa ja 72,3 milj. euroa vuonna 2022. Vuosikate on 47,9 milj. euroa ja tilikausi on alijäämäinen 2,2 milj. euroa. Kaupungin omat lainat vuoden 2021 lopussa ovat 358,8 milj. euroa, 2 979 euroa asukasta kohti. Talousarviovuonna 2021 kaupungin taseeseen kertyvä ylijäämä on arviolta 131,1 milj. euroa.

Kaupunginvaltuusto vahvistaa kaupungin vuoden 2021 veroprosentit 9.11. ja päättää talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 23.11.

Talousarvioehdotuksen löydät täältä.

Lahti ei siirry pormestarimalliin

Kaupunginhallitus tekee valtuustolle ehdotuksen, jonka mukaan periaatepäätös kumotaan. Samalla valmisteltaisiin tarvittavat muutokset nykyiseen hallintosääntöön.

Mikäli kaupunginvaltuusto päättää luopua pormestarimallista, jatkaa Pekka Timonen kaupunginjohtajana myös 1.6.2021 jälkeen johtajasopimuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 31.8. palauttaa pormestarimallia koskevat hallintosääntöön ehdotetut muutokset. Tämän jälkeen käydyissä poliittisissa neuvotteluissa on käynyt ilmi, että pormestarimalliin siirtymisellä ei olisi valtuuston enemmistön kannatusta.

Uusi osallisuus- ja lähidemokratiamalli

Uudessa osallisuusmallissa linjataan kaupungin osallistamisen tapoja ja periaatteita sekä annetaan keinoja arvioida niiden toteutumista. Osallisuus- ja lähidemokratiamallia on suunniteltu laajassa yhteistyössä. Kaupungin päättäjien, työntekijöiden, asukkaiden ja sidosryhmien mielipiteitä on koottu kevään 2020 aikana mm. testaustyöpajoissa. Kaupungilta toivotaan kevyttä ja ketterää tapaa toimia ja asukkaille suoria vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Osallisuusmallissa esitellään vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa lähidemokratiaa Lahdessa. Päätettäväksi tulee koko kaupungin laajuinen kumppanuuspöytä-malli. Saman pöydän ääressä päättäjien ja kaupungin asiantuntijoiden kanssa voivat olla esimerkiksi tietyn alueen oppilaitosten, seurakuntien, yritysten, asukkaiden ja järjestöjen edustajat. Aluejohtokunnan korvaava uusi kumppanuuspöytämalli edistää yhteistyötä ja vuoropuhelua.

Kaupunginhallitus päätti kehottaa 1.6.2021 aloittavaa kaupunginhallitusta perustamaan neljä toimikuntaa, kumppanuuspöytää, edistämään asukas- ja lähidemokratiaa.

Kaupunginhallituksen päätökset

Kaikki kaupunginhallituksen jäsenet olivat läsnä kokouksessa.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaikki asiat esityslistan mukaisesti lukuun ottamatta seuraavia:

§ 286 Lahden kaupungin osallisuus- ja lähidemokratiamalli

Keskustelun kuluessa kaupunginhallituksen jäsen Pekka Komu teki seuraavan muutosehdotuksen kolmanteen kohtaan, jota jäsen Jetta Laakso kannatti:

”Kaupunginhallitus päättää kehottaa 1.6.2021 aloittavaa kaupunginhallitusta perustamaan neljä toimikuntaa, kumppanuuspöytää, edistämään asukas- ja lähidemokratiaa toimialueilla perusteluosan tehtävien sekä seuraavien reunaehtojen mukaisesti. ”

Kaupunginhallitus hyväksyi jäsen Komun muutosehdotuksen yksimielisesti.

§ 289 Toimikunnan perustaminen henkilöstöpoliittisten linjausten päivittämiseksi

Kaupunginhallitus päätti perustaa toimikunnan henkilöstöpoliittisten linjausten valmistelemiseksi ja valita toimikuntaan jäseniksi Sirkku Hildenin, Merja Vahterin, Sonja Falkin, Pasi Kousa ja Martti Taljan.

Samalla kaupunginhallitus valitsi jäsenistä toimikunnan puheenjohtajaksi Sirkku Hildenin ja varapuheenjohtajaksi Merja Vahterin.

Aihealueet