Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus 2.3.2020

Ympäristöpääkaupunkivuoden toteutukseen säätiö.

Kaupunginhallitus perusti Kestävä Lahti -säätiön toteuttamaan Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -vuotta. Säätiö vastaa hankkeen suunnittelusta, toiminnasta ja taloudesta sekä kokoaa yhteen ympäristöpääkaupunkivuoden keskeiset yhteistyökumppanit.

Säätiön hallitukseen valitaan kaikkiaan yhdeksän jäsentä ja kolme varajäsentä. Kaupunginhallitus nimesi hallitukseen neljä jäsentä: Suomen Pankin pääjohtajana ja EU-komissaarina toimineen Erkki Liikasen, Päijät-Hämeen maakuntajohtaja Laura Leppäsen, toimitusjohtaja Simo Santapukin ja kaupunginhallituksen jäsenen Pekka Komun.

Lahden kaupungin valitsemien jäsenten lisäksi hallitukseen tulevat Hämeen kauppakamarin, Lahden ympäristökuntien, ympäristöministeriön, Sitran ja Kuntaliiton edustajat. Säätiön hallitus järjestäytyy 5.3., jolloin puheenjohtaja valitaan. Virallisesti säätiö aloittaa toimintansa Patentti- ja rekisterihallituksen merkittyä sen säätiörekisteriin.

Lahti mukaan Lentoradan suunnitteluun

Lahden kaupunki lähtee osakkaaksi Suomi-Rata -hankeyhtiöön. Kaupunginhallitus päätti merkitä perustettavan yhtiön osakkeita enintään 3,7 milj. eurolla. Nyt Lahti sitoutui hankkeen suunnitteluun ja kaupunginhallitus hankeyhtiön osakassopimuksen erikseen myöhemmin.

Lentorata mahdollistaa junayhteyksien merkittävän parantamisen Lahdesta Helsinki-Vantaan lentokentälle sekä Helsinkiin. Matka-aika lentokentälle muuttuisi vaihdottomaksi ja lyhenisi noin 40 minuuttiin, joka on noin 15 minuuttia nykyistä nopeampi.

Mukkula ehdolla uuteen lähiöohjelmaan

Lahti hakee mukaan ympäristöministeriön ”Lähiöohjelma 2020-2022 – Hyvinvoivat, vetovoimaiset lähiöt” –ohjelmaan. Kaupunginhallitus päätti esittää kohdealueeksi Mukkulan kaupunginosaa.

Suurille kaupungeille suunnatussa ohjelmassa pyritään ehkäisemään asuinalueiden eriytymistä, lisäämään asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta, edistämään asuinalueen elinvoimaisuutta sekä turvaamaan palveluiden ja asumisen hyvän tason.

Kierrätyspuisto tärkeä koko Lahden alueelle

Kierrätyspuistossa vastaanotetaan ja käsitellään kierrätettäviä ja hyötykäyttöön toimitettavia materiaaleja. Alueelle rakennetaan loppusijoitusalue hyödyntämiskelvottomalle maa-ainekselle. Kierrätyspuiston toimintaan sisältyy lisäksi liike- ja yritystoiminnalle varattavia tontteja. Kotitalouksien yhdyskuntajäte menee myös tulevaisuudessa Kujalaan käsiteltäväksi.

Lahden seudun kierrätyspuisto tulee palvelemaan koko alueen elinkeinoelämän tarpeita. Kuljetuskustannuksien näkökulmasta kierrätyspuiston logistinen sijainti ja saavutettavuus ovat tärkeitä kriteerejä sijaintipaikan valinnassa. Kierrätyspuiston toiminta pyörii markkinaehtoisesti, joten sijaintipaikalla on merkitystä myös mahdollisten investoijien näkökulmasta.

Kaupunginhallitus toteaa lausunnossaan, että jos kierrätysaluetta ei toteuteta Lahden seudulle, ratkaisu on kiertotalouden ja ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta huonoin vaihtoehto.  Lahti on sitoutunut olemaan kiertotalouden edelläkävijäkunta ja jätteetön vuonna 2050, joten kaikki resurssit ja materiaalit pitää saada viisaaseen käyttöön.​

Kaupunginhallituksen päätökset

Kaupunginhallitus hyväksyi kaikki asiat esityslistan mukaisesti lukuun ottamatta seuraavia:

§ 58 Lahden pysäköintipolitiikan päivitys

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen:
Kaupunginhallitus päättää lisätä raportin kohtaan 3.1. sivulle 13 lauseen: Pysäköintipolitiikan laaja-alaisiin elinvoimavaikutuksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota ja ne tulee selvittää ratkaisujen suunnittelussa.

Kaupunginhallitus päätti palauttaa raportin kohdan 6 lautakunnan valmisteluun keskustan liikennesuunnitelman yhteensovittamiseksi.

Muilta osin kaupunginhallitus hyväksyi Lahden pysäköintipolitiikka -raportin.

Aihealueet