Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus 20.5.2024

Kaupunginhallitus muutti esitystä uuden toiminnan ja talouden tasapaino-ohjelmaksi siten, että sivistyksen leikkaustavoitteesta vähennetään 700 000 euroa. Samansuuruisella summalla lisätään kiinteistöveroa vuonna 2025. Muutettu esitys etenee valtuustoon tänään 20.5.2024.
Lisäksi Suomen Hiihtoliiton maksusuunnitelman muutos hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti kahden äänestyksen jälkeen muuttaa 13.5.2024 esittämäänsä Lahden kaupungin uutta toiminnan ja talouden tasapaino-ohjelmaa 2024-2025. Muutettu pohjaesitys etenee valtuustoon tänään 20.5.2024.

Aiempaan ohjelmaan verrattuna esitetään kohtuullistamista sivistyksen palvelualueen menojen leikkauksiin vähentämällä euromääräistä tavoitetta 0,7 miljoonaa euroa vuodelta 2026. Lisäksi veronkorotusesityksen verovaikutusta pyritään jakamaan useammalle vuodelle, jotta voidaan tarkastella valtion tekemien päätösten vaikutuksia lahtelaisten arkeen.

Veronkorotusesitystä muutetaan niin, että vuodelle 2025 asetetaan tavoitteeksi lisäksi 0,7 miljoonan euron kasvutavoite kiinteistöveroa korottamalla. Esitys vuodelle 2027 on 8,72 milj. euron verotulojen lisäys, joka voidaan saavuttaa joko kunnallisveron tai kiinteistöverojen korotuksella tai molemmilla.

Hiihtoliiton maksujärjestelysopimuksiin muutoksia

Kaupunginhallitus päätti tehdä muutoksen Suomen Hiihtoliitto ry:n maksusuunnitelmaan maksujärjestelysopimuksiin yhteensä 1,9 miljoonaa euroa siten, että pääomat tulevat maksettaviksi kertaeränä 31.5.2029.

Suomen Hiihtoliitto on hiihtolajien Suomen kattojärjestö ja Kansainvälisen hiihtoliiton (FIS) jäsenjärjestö. Sen alaisuuteen kuuluvat maastohiihto, mäkihyppy ja yhdistetty.

Suomen Hiihtoliitto on ilmoittanut aloittavansa muutosneuvottelut sekä säästötoimenpiteet toiminnan talouden tasapainottamiseksi. Lisäksi Suomen Hiihtoliitto on pyytänyt Lahden kaupungilta järjestelyjä, joilla olisi merkittäviä, taloudellisesti positiivisia vaikutuksia Suomen Hiihtoliiton tilanteeseen.

Maksujärjestelysopimusten muutoksiksi hyväksyttiin vuoteen 2029 asti ulottuva lyhennysvapaa, jonka jälkeen molemmat sopimukset erääntyisivät kokonaisuudessaan maksettaviksi kerralla 31.5.2029. Maksujärjestelysopimusten korkoehtoihin tai koronmaksun ajankohtiin ei tule muutosta. Samanaikaisesti tiukennetaan lainaehtoja eli lyhennetään laina-aikaa kolmella vuodella.

Järjestelyllä edesautetaan Salpausselän kisojen sekä MM2029 kisojen toteutumista Lahdessa.

Lämpösaareke ja muut ääri-ilmiöt

Kaupunginhallitus hyväksyi Lahden osallistumisen hankehakuun ”Helle ­­– sään ääri-ilmiöihin sopeutuminen Päijät-Hämeessä” äänestyksen jälkeen. Euroopan aluekehitysrahaston hankerahoitus tarjoaa mahdollisuuden saada tukea sopeutumistoimenpiteisiin ja lämpösaarekeilmiön ehkäisemiseen.

Lämpösaarekeilmiö tehostaa helteiden vaikutusta tiiviisti rakennetuilla alueilla, joihin syntyy lämpösaarekkeita hukkalämmöstä sekä rakenteisiin varastoituneen auringonsäteilyn vapautumisesta lämpönä. Kaupunkivihreää lisäämällä voidaan hillitä lämpösaarekeilmiötä, sillä kasvillisuus luo varjostusta ja viilentää.

Lahden kaupunki on valmistellut hakua yhdessä LAB-ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeessa laadittavan toimintamallin mukaan sopeutumisen toimia voidaan suunnitella ja toteuttaa oikeudenmukaisella tavalla asukkaille, luonnolle ja elinkeinoelämälle.

 

Lisätietoja:

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sirkku Hildén, p. 050 327 2691

Esityslistaan