Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus 20.9.2021

Kaupunginhallitus nimesi Sirkku Hildénin konserni- ja tilajaoston viidenneksi jäseneksi. Lisäksi hallitus ryhtyi tekemään työskentelylleen pelisääntöjä.

Jaoston kokoonpanon täydentäminen

Kaupunginhallitus päätti konserni- ja tilajaoston viidennen jäsenen toimikaudelle 2021–2023. Jäseneksi valittiin Sirkku Hildén ja varajäseneksi Maria Mäkynen.

Jaoston jäsenet nimettiin kaupunginhallituksessa 23.8. ja kokoonpano ei vastannut tasa-arvolakia. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.9. hallintosäännön muutoksen jaoston jäsenmäärän kasvattamiseksi.

Valtuustoryhmien strategiaryhmä perustetaan

Kaupunginhallitus päätti perustaa strategian valmistelua tukevan määräaikaisen toimikunnan. Toimikuntaan pyydetään valtuustoryhmiltä ehdotukset jäsenistä ja varajäsenistä.

Strategiatoimikunta valitaan kaupunginhallituksessa lokakuussa ja ryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Toimikunnan työ päättyy, kun strategia on hyväksytty kaupunginvaltuustossa.

Valtuuston strategiatyö on käynnistynyt syyskuussa ja päätöksentekoon strategia tulee alustavasti tammi–helmikuussa 2022.

Kaupunginhallitus laatii itselleen pelisäännöt

Kokousta ennen kaupunginhallitus kävi keskustelua hallituksen työskentelyn pelisäännöistä ja tutustui työskentelyä ohjaaviin päätöksiin ja linjauksiin. Tavoitteena on luoda hallitukselle yhteisesti sovitut pelisäännöt ja sopia toimenpiteistä, jos pelisääntöjä rikotaan.

Keskustelun pohjalta kaupunginhallituksen puheenjohtajisto tekee ehdotuksen pelisäännöistä ja ne käydään läpi kaupunginhallituksessa lokakuussa.

Lahden kaupunginhallitus 20.9.2021