Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus 23.8.2021

Kaupunginhallitus valitsi jaostojen jäsenet ja puheenjohtajat. Lisäksi hallitus päätti perustaa Lahteen neljä kumppanuuspöytää ja vahvisti pöytien jäsenvalinnat.

Jaostojen jäsenten valinnat vuosille 2021-2023

Konserni- ja tilajaosto

Kaupunginhallitus valitsi jaoston jäseniksi Jorma Ratian (pj.), Toni Putulan (varapj.), Minna Lampisen ja Jouni Kaikkosen. Jäsenehdokkaiden toteamisen jälkeen tehtiin muutosehdotus jaoston jäsenmäärän kasvattamisesta viiteen, koska esitettyjen jäsenten välillä ei ole tasapainoa miesten ja naisten kesken. Tämä edellyttää hallintosäännön muutosta ja se valmistellaan kaupunginhallituksen seuraavaan kokoukseen 30.8. Kaupunginhallitus hyväksyi muutosesityksen äänin 7-3.

Elinvoima- ja työllisyysjaosto

Valittiin jäseniksi Milla Bruneau (pj.), Erkki Nieminen (varapj.), Mira Nieminen ja Kalle Aaltonen.

Kumppanuuspöytien ja jäsenistöjen asettaminen

Kaupunginhallitus päätti asettaa neljä kumppanuuspöytää toimikaudeksi 1.9.2021 – 31.5.2023. Kumppanuuspöytien tehtävänä on muun muassa käydä vuoropuhelua ja osallistua esimerkiksi toimialueiden palveluiden kehittämiseen. Lisäksi pöydät edistävät asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia ja paikallista toimintaa. Kumppanuuspöytien toiminta on epäpoliittista ja niillä ei ole päätösvaltaa. Kumppanuuspöytien toiminta korvaa entisen Nastolan aluejohtokunnan toiminnan.

Kumppanuuspöytiin sai hakea jäseneksi avoimella, sähköisellä haulla maalis-huhtikuussa. Hakemuksia tuli 234 kappaletta. Kaupunginhallitus vahvisti kumppanuuspöytiin 15 jäsentä ja 15 henkilökohtaista varajäsentä ja lisäksi jokaiseen pöytään kaksi varahenkilöä. Jokainen kumppanuuspöytä päättää itse puheenjohtajista ja varapuheenjohtajista koko toimikaudeksi.

Työllisyysjohtajan vakituisen viran perustaminen

Kaupunginhallitus päätti lakkauttaa työllisyysjohtajan määräaikaisen viran ja perustaa toistaiseksi voimassa olevan työllisyyspalvelujohtajan viran. Uuden henkilön rekrytointi alkaa kuun vaihteessa.

Työllisyysjohtaja vastaa työllisyyden kuntakokeilun aikana kokeilun johtamisesta sekä toiminnasta ja taloudesta. Tehtävään sisältyy lisäksi vastuu työllisyydenhoidon kokonaisuuden johtamisesta, toiminnasta ja taloudesta.

24.8. klo 14.30 lisätty tieto kumppanuuspöytien varajäsenten valinnasta. 

Kaupunginhallituksen asialista

Aihealueet