Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus 24.5.2021

Kaupunginhallitus: hyvinvointiyhtymän pitäisi harkita uudelleen maksuttoman ehkäisyn järjestämistä alle 25-vuotiaille.

Yhtymähallitus on aiemmin torjunut nuorten maksuttoman ehkäisyn. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen, jonka mukaan yhtymäkokousedustajien pitäisi esittää asian palauttamista uudelleen valmisteluun.

Keskustan tyhjien kiinteistöjen kunto huolestuttaa

Kaupunginhallitus keskusteli keinoista puuttua keskustan tyhjiin kiinteistöihin. Kun tyhjillään olevasta rakennuksesta aiheutuu vaaraa, voi kaupungin rakennusvalvonta puuttua asiaan. Jos keskustelu kiinteistön omistajan kanssa ei onnistu tai johda toimenpiteisiin, voi rakennusvalvonta antaa kehotuksen ja määräajan asian kuntoon saattamiseksi. Viimeisenä keinona on uhkasakkomenettely.

Uusi elinvoimajohtaja Lahteen

Kaupunginhallitus päätti julistaa uuden elinvoimajohtajan viran haettavaksi. Elinvoimajohtaja toimii elinvoima- ja työllisyyspalvelujen vastuualuejohtajana. Elinvoimajohtaja johtaa mm. kaupungin elinvoimapolitiikkaa, elinvoimaan liittyviä hankekokonaisuuksia ja kansainvälistä toimintaa.

Työllisyyden kuntakokeilu

Kaupunginhallitukselle esiteltiin 1.3.2021 käynnistyneen Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilun etenemistä. Kokeilussa osa valtion työ- ja elinkeinotoimistojen tehtävistä on siirtynyt kuntien vastuulle.

Valtioneuvoston työllisyystoimet 2021 kehysriihessä sisältävät työkyvyn tukemisen ja osatyökykyiset, työttömyysjaksojen lyhentämisen sekä osaavan työvoiman tarjonnan sekä kohtaannon uudet ratkaisut. Toimenpiteillä tavoitellaan 40 000–44 500 lisätyöllistä. Työllisyyden kuntakokeilun jälkeen tehtävät siirtyvät pysyvästi kuntiin vuonna 2024.

Lahden kaupunginhallituksen päätökset

Kaupunginhallitus hyväksyi kaikki asiat esityslistan mukaan lukuun ottamatta seuraavaa:

§ 202 Omistajaohjeet yhtymäkokousedustajille PHHYKYn yhtymäkokoukseen
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti jäsen Falkin esittämän ja varajäsen Tuomen kannattaman esityksen, että yhtymäkokousedustajat esittävät asian palauttamista uudelleen valmisteluun kohdassa § 9 ”Vastaus maksuttoman ehkäisyn järjestämistä alle 25-vuotiaille koskevaan aloitteeseen”