Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus 24.8.2020

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän järjestettävä ylimääräinen yhtymäkokous.

Kaupunginhallitus vaatii ylimääräisen yhtymäkokouksen järjestämistä puheenjohtajavaalin toimittamiseksi ja muiden yhtymän hallituksen esittämien asioiden käsittelemiseksi.

Kierrätyspuisto tärkeä koko Lahden alueen kehitykselle

Lahti kannattaa kierrätyspuiston sijoittamista Hollolaan kehätien alueelle. Kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen saaminen Lahden kaupunkiseudulle on ensiarvoisen tärkeää seudun kilpailukyvyn ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksien kehittämiseksi. Kyseessä on uuden yritystoiminnan ja arviolta noin 250 työpaikan syntyminen seudulle.

Lahti edellyttää Pelastuslaitokselta säästöjä

Lahti on valmis hyväksymään kolmen vuoden siirtymäajalla Pelastuslaitoksen maksuosuusmallin, jossa Lahden kaupungin maksuosuus on 90 % asukaslukukohtaisesta osuudesta. Kaupungin maksuosuus kasvaisi kolmessa vuodessa noin 250 000 euroa verrattuna vuoden 2020 talousarvion mukaiseen osuuteen, joka on 10 509 981 euroa.

Lahden kaupunki edellyttää Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen selvittävän mahdollisuuksia siihen, että kuntien maksuosuudet eivät kasvaisi. Pelastuslaitoksen tulee tarkastella esimerkiksi myyntivoittojen mahdollisuutta kaluston myymisellä ja hankintoja toteuttamisen vaihtoehdoksi leasing-sopimuksia.

Lahden IRONMAN 70.3. MM-kisahaku siirtyy vuodella

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että IRONMAN 70.3. MM-kisahakemukseen liittyvän 700 000 euron rahoitus siirretään vuodelta 2022 vuodelle 2023.

Koronaviruspandemia, COVID-19, on aiheuttanut muutoksia IRONMAN 70.3 MM-kisojen järjestelyihin, kun vuoden 2020 marraskuulle suunnitellut MM-kisat Uuden-Seelannin Taupossa jouduttiin perumaan. Tässä tilanteessa Lahden on mahdollista hakea vasta vuoden 2023 IRONMAN 70.3 MM-kisoja. Valtuusto päätti marraskuussa 2019 vuoden 2022 kisahausta.

Kaupunginhallituksen päätökset

Kaupunginhallitus hyväksyi kaikki asiat esityslistan mukaisesti lukuun ottamatta seuraavaa:

§ 191 Vastauksen antaminen kaupunginvaltuustolle tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointikertomuksen johdosta

Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan siten että lausunnon 6. kohdasta kappale:

”Kannattaa myös pohtia, jos konsulttipalvelujen ostoa ryhdytään rajoittamaan siitä näkökulmasta, että tilintarkastustoiminnan riippumattomuus ei vaarannu, onko sillä kaupungille negatiivisia vaikutuksia tulevissa tilintarkastuspalveluiden kilpailutuksissa.” muutetaan muotoon:

”On myös syytä arvioida onko sillä kaupungille negatiivisia vaikutuksia tulevissa tilintarkastuspalvelujen kilpailutuksissa, jos tilintarkastusta tarjoava yhteisö ei voisi tarjota kaupungille konsulttipalveluja voimassa olevan lainsäädännön sekä tilintarkastusta koskevien käytänteiden ja valvonnan puitteissa.” Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Ylimääräisenä asiana kaupunginhallitus päätti  vaatia PHHYKY:n perussopimuksen 9 §:n mukaisesti ylimääräisen yhtymäkokouksen koolle kutsumista puheenjohtajavaalin toimittamiseksi ja muiden yhtymän hallituksen esittämien asioiden käsittelemiseksi.

Aihealueet