Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus 25.1.2021

Lahdelle ekosysteemisopimus valtion kanssa.

Kaupunginhallitus hyväksyi Lahden kaupunkiseudun ja valtion välisen innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen vuosille 2021-2027. Lahden lähtökohdat Euroopan ympäristöpääkaupunkina 2021, kansainvälisenä urheilukaupunkina ja Suomen uusimpana yliopistokaupunkina luovat vankan perustan rohkealle ekosysteemikehittämiselle kansainvälisessä, kansallisessa ja alueellisessa yhteistyössä. Valtio ja kaupunki vastaavat yhdessä rahoituksesta.

Lahden seudun strategiset painopistealueet ovat kaupunkien hiilineutraali kiertotalous ja kansainvälinen urheiluliiketoiminta. Painopisteissä kulminoituvat alueen ja yhteistyökumppaneiden vahvuudet sekä tulevaisuuden merkittävä kasvu-, elinvoima-, innovaatio- ja liiketoimintapotentiaali.

Kaupunginhallituksen päätökset

Kaikki kaupunginhallituksen jäsenet olivat läsnä kokouksessa lukuun ottamatta Rami Lehtoa jonka sijaan oli Maarit Tuomi.

Kaupunginhallituksen hyväksyi kaikki asiat esityslistan mukaan lukuun ottamatta seuraavaa:

§ 26 Hallituksen jäsenen nimeäminen LAB hallitukseen

Esittelijä korjasi päätösehdotusta siten että Pekka Timonen nimettiin hallitukseen vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokoukseen saakka.

§ 32 Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n tytäryhtiön hallituksen kokouspalkkioiden määrittäminen

Kaupunginjohtaja otti asian esityslistalta joten asiaa ei käsitelty.

§ 38 Vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) Lahden kaupungissa

Kaupunginhallitus lisäsi yksimielisesti seuraavan: ”Samalla kaupunginhallitus edellyttää, että sille tuodaan vuoden 2022 keväällä arviointi suosituksen toteutumisesta.”

Aihealueet