Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus 26.10.2020

Kaupunginhallitus nimesi edustajat yhtymäkokoukseen.

Kaikki kaupunginhallituksen jäsenet olivat läsnä kokouksessa.

Kaupunginhallitus päätti jättää talousarvion pöydälle ja jatkaa asian käsittelyä huomenna.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaikki asiat esityslistan mukaisesti lukuun ottamatta seuraavia:

§ 270 Toimikunnan perustaminen henkilöstöpoliittisten linjausten päivittämiseksi

Esittelijä otti asian pois esityslistalta, joten asiaa ei käsitelty.

§ 273 Eron myöntäminen Henni Hyytiä-Ilmoselle konserni- ja tilajaoston varajäsenen tehtävästä ja uuden varajäsenen valitseminen konserni- ja tilajaostoon

Varajäseneksi valittiin Piia Uotinen.

§ 274 Edustajien nimeäminen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokoukseen 2.11.2020

Kaupunginhallitus päätti nimetä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokoukseen 2.11.2020 edustajiksi Jari Salosen, Pekka Komun (varalla Reijo Savurinne), Helena Salakan, Erkki Niemisen (Alettin Basboga), Antti Holopaisen (Vuokko Kautto), Markku Karjulan (Jari Rissanen) ja Leena Kaartisen (Sonja Falk).

Jari Salonen esitetään kokouksen puheenjohtajaksi ja Pekka Komu varapuheenjohtajaksi.

§ 275 Omistajaohjeet Lahden yhtymäkokousedustajille 2.11.2020 yhtymäkokoukseen

Kaupunginhallituksen jäsen Pekka Komu teki seuraavan muutosehdotuksen yhtymäkokousedustajien: ”Lahden kaupunginhallitus päättää, esittää Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokoukselle, että sille tuodaan Lahden Aterian kilpailuttaminen päätettäväksi”. Jetta Laakso kannatti.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, joten asiasta täytyy äänestää. Puheenjohtaja esitti, että pohjaehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja muutosehdotusta kannattava äänestävät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 6 JAA-ääntä (Koskelo, Falk, Mäntylä, Putula, Vahter ja Rostedt) ja 5 EI-ääntä (Komu, Basboga, Laakso, Lehto, Hildén).

Hyväksyttiin toimintaohjeen lisäys, jossa liitteeseen 1 lisättiin kohta ”Esitetään Jari Salosta puheenjohtajaksi ja Pekka Komua varapuheenjohtajaksi.”

Aihealueet