Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus 28.9.2020

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle ateriapalvelujen kilpailuttamista. Ateriapalveluyhtiö vastaa mm. koulujen, päiväkotien ja sairaalan ruokahuollosta. Ateriapalveluja tuottaa nykyisen sopimuksen mukaan Päijät-Hämeen Ateriapalvelut. Yhtiöllä on tällä hetkellä 358 työntekijää, ja sen käytössä on 14 valmistuskeittiötä ja 79 palvelukeittiötä. Lahden kaupunki omistaa yhtiöstä 56,9 % ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä 43,1 %. Yhtymä on jo aiemmin päättänyt kilpailuttaa kaikki ateriapalveluhankinnat.

Lahden kaupunginvaltuusto päättää asiasta 5.10.2020.

Kaupunginhallituksen päätökset

Kaupunginhallitus hyväksyi kaikki asiat esityslistan mukaisesti lukuun ottamatta seuraavia:

§236 Tilapäinen valiokunta

Kaupunginhallitus joutui äänestämään jäsen Putulan ehdottamasta tekstimuutoksesta. Muutosta kannattivat vain Lehto, Putula, Vahter ja Rostedt.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti muuttaa valiokunnan kokoonpanoa siten että valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 8 muuta jäsentä.

§244 Lisätalousarvio

Jäsen Komu teki seuraavan palautusehdotuksen:

”Kaupunginhallitus hyväksyy pykälän muilta osin, mutta palauttaa uudelleen valmisteluun kohdan ”Investoinnit Kaupunkiympäristön palvelualue” (s.6-7). Kaupungille edullisempina liityntäpysäköintivaihtoehtoina on tutkittava Askon alueen ja Moisionkadun vaihtoehtoja.”

Kaupunginhallitus päätti äänin 7-4 hyväksyä kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. Esittelijän ehdotuksen kannalla olivat Koskelo, Falk, Mäntylä, Lehto, Putula, Vahter ja Rostedt ja Komun palautusehdotuksen kannalla Komu, Basboga, Laakso ja Hilden.

§245 Ateriapalveluiden kilpailutus

Jäsen Komu esitti että kaupunginhallitus hylkää päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus päätti äänin 7-4 hyväksyä kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. Esittelijän ehdotuksen kannalla olivat Koskelo, Falk, Mäntylä, Lehto, Putula, Vahter ja Rostedt ja Komun palautusehdotuksen kannalla Komu, Basboga, Laakso ja Hilden.

Aihealueet