Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus 3.5.2021

Kaupunginhallitus käsitteli MAL-sopimusta ja useita valtuustokysymyksiä.

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtion ja Lahden kaupunkiseudun välisen Lahden kaupunkiseudun MAL-sopimuksen 2021–2031 hyväksymistä. MAL-sopimus käsittää Lahden kaupunkiseudun seitsemän kunnan, Päijät-Hämeen liiton ja valtion yhteisen tahtotilan seudun maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen kehittämisestä.

Kaupunginhallitus päätti, että Lahti liittyy Ikäystävälliseen kuntaverkostoon. Verkoston tavoitteena on edistää ikääntyvien ihmisten osallisuutta yhteisöissään ja muokata asuinympäristöistä nykyistä ikäystävällisempiä.

Lisäksi kaupunginhallitus vastasi useisiin valtuustokysymyksiin ja antoi vastineen Lahden suunta -työtä 2017-2020 koskevaan valitukseen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Kaupunginhallituksen päätökset

Kaupunginhallitus teki päätökset esityslistan mukaan seuraavin muutoksin:

§ 174 Valtuustokysymys Lahti Events Oy:n talousaseman selvitykseen jne.

Kaupunginjohtaja täydensi esitystään kohdan 5.4 muutoksella: Kymiring Oy ei kuulu Lahti konserniin eikä kaupunki tai yksikään kaupungin yhtiö omista Kymiring Oy:tä. Kaupunginhallituksella tai kaupunginjohtajalla ei ole erityistä tietoa yhtiön tai sen omistajien taloustilanteesta. Lahti Events Oy:n tehtävänä on arvioida toimintaansa kuuluvia riskejä ja raportoida niistä omistajaohjaukselle.

§ 180 Historiallisen museon rakennuksen korjaukset ja muutostyöt

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

Aihealueet