Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus 31.5.2021

Lahti tekee ostotarjouksen Päijät-Hämeen keskussairaalan tontista

Kaupunginhallitus päätti tehdä yhdeksän miljoonan euron arvoisen tarjouksen Päijät-Hämeen keskussairaalan tontista ilman rakennuksia. Tonttikaupan 8,5 miljoonan euron myyntivoitto palautuisi yhtymän omistajakunnille. Kaupunginhallitus pitää tonttikauppaa välttämättömänä, sillä sote-uudistuksen yhteydessä keskussairaalan maa-alue siirtyisi korvauksetta tulevan hyvinvointialueen omistukseen. Tarkoituksena on, että Lahti vuokraa tontin Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymälle normaalihintaisella sopimuksella.

Lahden seudun ympäristökatsaus 2020

Kaupunginhallitukselle esiteltiin Lahden seudun ympäristökatsaus 2020. Erityisen positiivisena katsauksessa erottuu Lahden tuotantoperusteisten kasvihuonepäästöjen laskun jatkuminen. Päästöjen laskun merkittävin tekijä on uusiutuvien polttoaineiden osuuden kasvattaminen Lahti Energian sähkön- ja lämmöntuotannossa.

Kehittämiskohteena on luonnonsuojelualueiden määrä. Suojellun alueen osuus kaupungin pinta-alasta on pysynyt viime vuosia noin kahdessa prosentissa. Toinen selkeä kehittämiskohde on materiaalina kierrätettävän jätteen osuus, joka ei ole noussut tavoiteltua tahtia.

Kaupunginhallituksen päätökset

Kaikki kaupunginhallituksen jäsenet olivat läsnä kokouksessa lukuun ottamatta Toni Putulaa, jonka sijaan oli Sari Niinistö.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaikki asiat esityslistan mukaan lukuun ottamatta seuraavaa:

§ 215 Lahden kaupungin vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman laadintaohjeet

Kaupunginhallitus palautti asian yksimielisesti uudelleen valmisteluun.

§ 220 Purkubetonin uusiokäytön osaamisalusta ja ekosysteemi-hanke

Kaupunginjohtaja otti asian pois esityslistalta, joten sitä ei käsitelty.

Aihealueet