Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus 31.8.2020

Lahden kaupunginhallitus latasi kokouksensa aluksi Koronavilkku-sovelluksen puhelimiinsa.

​Kaupunginhallitus päätti hakea 7,5 milj. euroa kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta vuodelle 2020. Harkinnanvaraista valtionosuutta myönnetään tilapäisiin kuntatalouden vaikeuksiin, tänä vuonna avustuksen perusteissa huomioidaan myös koronakriisin vaikutukset. Valtio käyttää harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen enintään 60 milj. euroa.

Kaupunginhallitus hyväksyi Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän välisen palvelusopimuksen vuodelle 2021. Lahden sosiaali- ja terveyspalvelut on tuotettu 1.1.2017 alkaen hyvinvointiyhtymässä. Ostettavat palvelut sisältävät sosiaali- ja perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon sekä ensihoidon. Talousarvioon 2020 oli varattu 392,9 miljoonaa euroa. Talousarvioon 2021 on esitetty 402 966 014 euroa ostoihin hyvinvointiyhtymästä.

Palvelusopimuksen painopistealueet vuodelle 2021 ovat mielen hyvinvointi, osallisuus ja yhteisöllisyys, arjen turvallisuus sekä päihteettömyys ja terveelliset elämäntavat.

Kaupunginhallituksen päätökset

Kaikki kaupunginhallituksen jäsenet olivat läsnä kokouksessa lukuun ottamatta Jetta Laaksoa jonka sijaan oli Sanna Mäkinen ja Sonja Falkia jonka sijaan oli Leena Kaartinen.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaikki asiat esityslistan mukaisesti lukuun ottamatta seuraavaa:

§ 208 Lahden kaupungin lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle itäisen suunnan hankeyhtiön perustamiseen

Kaupunginjohtaja täydensi päätösesitystään:

Lahden kaupunki toteaa, että itäisten suunnan ratayhteyksien kulkeminen Lahden kautta linjattiin jo silloin, kun valtio teki päätöksen Kerava-Lahti oikoradan rakentamisesta. Uusi selvitys osoittaa, että itäisten ratayhteyksien kehittäminen tämän linjauksen pohjalta on ainoa taloudellisesti ja liikenteellisesti kestävällä pohjalla oleva vaihtoehto.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 211 Lahden kaupungin hakemus kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksesta vuodelle 2020

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hakea 7 500 000 euroa kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta vuodelle 2020.

§ 213 Saapuneet ja lähteneet asiakirjat 31.8.2020

Kaupunginhallituksen varajäsen Sanna Mäkinen esitti, että kaupunginhallitus käyttää otto-oikeuttaan teknisen ja ympäristölautakunnan päätökseen 25.8.2020 § 97 Keski-Lahden kaupunginosan korttelialueen 165 tonttien 2, 3 ja 4 ostoehdot Jaksonkatu 2 ja 4, Mannerheiminkatu 11, Asematori 1).

Esitystä ei kannatettu joten se raukesi.

Aihealueet