Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus 6.3.2023

Kaupunginhallitus hylkäsi KOKO Lahti Oy:n toistuvaisavustusta koskevan oikaisuvaatimuksen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hylätä oikaisuvaatimuksen koskien 1,9 milj. euron toistuvaisavustuksen myöntämistä KOKO Lahti Oy:lle. Kaupunginhallitus on päättänyt KOKO Lahti Oy:n avustuksesta 30. tammikuuta osana konsernihallinnon käyttösuunnitelmaa 2023.

Kaupunginhallitus toteaa, että toistuvaisavustus kohdentuu EU:n ryhmäpoikkeusasetuksen sallimiin kulttuurin ja kulttuuriperinnön sekä audiovisuaalisten teosten edistämiseen. Avustusta ei käytetä muihin KOKO Lahti Oy:n toimintoihin.

Kaupungin myöntämä toistuvaisavustus on osa KOKO Lahti Oy:n toimintaa ja toimintakyvyn kannalta välttämätön. Suurin osa Suomen suurimmista kaupungeista tukee vastaavalla tavalla omaa paikallista kulttuurin tuottamista ja siihen liittyvää infrastruktuuria.

Hyvinvointialueelta tiedustellaan halukkuutta Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n pääoman vahvistamiseen

Kaupunginhallitus tiedustelee hyvinvointialueen hallitukselta halukkuutta osallistua Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n pääoman vahvistamiseen. Vastaus pyydetään maaliskuun 2023 loppuun mennessä.

Kaupunki valmistelee Ateriapalvelujen pääoman lisäystä ja aikoo osallistua mahdollisesti yhtiön liikkeelle laskemaan osakeantiin tai vastaavaan järjestelyyn. Kaupunki varautuu vahvistamaan yhtiön omaa pääomaa nykyisen omistusosuutensa suhteessa noin 455 000 euroa.

Yhtiön tulovirrat ovat muuttuneet olennaisesti, kun Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymän asiakkuus menetettiin kilpailutuksen yhteydessä. Yhtiö tarvitsee 800 000 euron vahvistusta pääomaan.

Muita päätösasioita

Kaupunginhallitus päätti tyytyä valtiovarainministeriön päätökseen peruspalvelujen valtionosuudesta ja verotulomenetysten korvauksesta ja kotikuntakorvauksen 2023 perusosasta sekä hakea oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämään valtionosuuspäätökseen.

Lisätiedot

Sirkku Hildén, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, p. 050 327 2691

Kaupunginhallituksen 6.3.2023 esityslista