Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus 7.6.2021

Kaupunginhallitukselta kannanotto Nastolan terveysaseman toteuttamiseksi

Lahden kaupunginhallitus pitää erittäin tärkeänä terveyspalvelujen saatavuuden turvaamista Lahden Nastolan alueella. Kaupunginhallitus edellyttää Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän toteuttavan tarvittavat ratkaisut Nastolan vanhan terveysaseman korvaavien väliaikaisten ja pysyvien toimitilojen varmistamiseksi. Nastolan palvelutarve on todettu hyvinvointiyhtymän palveluverkkosuunnitelmissa. Yhtymä on myös ryhtynyt päättäväisiin toimiin tilakysymyksen ratkaisemiseksi.

Palveluverkon kehittämisen ja ylläpitoinvestointien periaatteet on määritelty omistajakuntien hyväksymässä hyvinvointiyhtymän omistajastrategiassa. Sen perusteella yhtymä vastaa itsenäisesti uusien tilojen suunnittelusta, rakennuttamisesta ja investoinneista. Nastolan uusi terveysasema tulee toteuttaa omistajastrategian määrittämien periaatteiden mukaisesti.

Eduskunnan käsittelyssä olevan sote-uudistuksen ja sitä koskevan lainsäädännön toteutuessa Nastolan uuden terveysaseman tiloissa tapahtuva toiminta olisi tulevan hyvinvointialueen omaa toimintaa. Ulkopuoliselle tilojen vuokraajalle ei tulevassa lainsäädännössä olla myöntämässä merkittävän investoinnin edellyttämää kattavan vuokrasopimuksen suojaa. Lahden kaupungilla ei ole edellytyksiä toteuttaa terveysaseman investointia vallitsevassa tilanteessa.

Lahden kaupunginhallitus kehottaa lisäksi huomioimaan Nastolan terveysaseman kiireellisenä hankkeena tulevan hyvinvointialueen valmistelussa.

Lahti vahvistaa asemaansa ympäristökaupunkina

Kaupunginhallitus teki periaatepäätöksen Lahdesta Suomen johtavana ympäristökaupunkina.

Lahti on Suomen johtava ympäristökaupunki ja Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021. Kaupungin kunnianhimoisten ympäristötavoitteiden ja pitkäjänteisen ympäristötyön myötä on saatu aikaan tuloksia. Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -tunnustus on merkittävä saavutus ja se on nostanut Lahden kansainvälisesti tunnettujen ympäristökaupunkien joukkoon.

Johtavan ympäristökaupungin aseman säilyttäminen on jatkossa Lahdelle yhä tärkeämpää. Kestävän kehityksen merkitys on kasvanut nopeasti kansallisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä. Se ohjaa voimakkaasti Euroopan Unionin, valtion, yritysten ja yhteisöjen toimintaa sekä niiden päätöksiä.

Lahden ympäristöjohtajuus ja tavoitteellinen toiminta ei pääty Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -vuoteen. Kaupungin seuraavana tähtäimenä on olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2025, ensimmäisenä suurena kaupunkina Suomessa ja eurooppalaisten kaupunkien eturintamassa.

Kaupunginhallituksen päätökset 7.6.

Kaupunginhallitus päätti kaikki asiat esityslistan mukaisesti lukuun ottamatta seuraavaa:

§ 248 Koronarajoituksista johtuvat kaupungin tukitoimet yhdistyksille ja yrityksille

Kaupunginjohtaja täydensi päätösesitystään: ”Lisäksi Lahti-konserniin kuuluvien yhtiöiden toivotaan noudattavan edellä hyväksyttyjä periaatteita.”

Ylimääräisenä asiana päätettiin kaupunginhallituksen kannanotosta Nastolan terveysaseman toteuttamiseksi

Aihealueet