Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus 9.11.2020

Työllisyyden kuntakokeiluun tekijät.

Työllisyyden kuntakokeilun organisointi

Kaupunginhallitus päätti perustaa yhteensä 42 määräaikaista virkaa työllisyyden kuntakokeiluun. Lisäksi kaupunginhallitus päätti työllisyysjohtajan viran määräajan jatkamisesta 30.9.2023 asti. Kuntakokeilujen määräajat ovat muuttuneet ja lakiehdotuksen mukaan kokeilu päättyy 30.6.2023.

Työllisyyspalveluiden uudelleen organisointi tehdään tiiviissä yhteistyössä henkilöstön kanssa. Kaupunginhallitus edellyttää, että virkojen vaativuuden arviointi ja palkkatasojen määrittely tehdään mahdollisimman pian ja että työntekijöille annetaan mahdollisuus osoittaa kiinnostuksensa tehtäviin viikon ajan tämän jälkeen.

Työllisyyden kuntakokeilun piiriin siirtyvät TE-palveluista kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat sekä erityisen vaikeasti työllistyvät henkilöt, joihin kuuluvat maahanmuuttajat ja ne, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Kokeilun tavoitteena on työllisyysasteen nostaminen Lahden seudulla ja erityisesti pitkään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työmarkkinoille pääsyn parantaminen.

Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilu alkaa 1.1.2021 ja jatkuu 30.6.2023 saakka. Lahden seudulla kokeilun piiriin kuuluu noin 13 000 asiakasta. Kuntakokeilu on Lahden, Hollolan, Orimattilan, Asikkalan ja Kärkölän yhteinen hanke.

Lahden kauppatorin jäätori

Kaupunginhallitus päätti luistelukentän rakentamisesta kauppatorille. Torille rakennettava luistelukenttä on tänä vuonna teemaltaan ekoteko-rata. Kentän jääpohjaan rakennetaan erilaisia ekopisteitä, joissa ulkoilijat pääsevät tutustumaan erilaisiin arjen ympäristötekoihin. Tietoiskut antavat perheille ideoita siitä, kuinka konkreettiset arjen teot vaikuttavat ympäristöön.

Kaupunki on pyytänyt KOKO Lahti Oy:ltä ehdotuksen luistelukentän toteutuksesta. Luistelujää olisi kaupunkilaisten käytössä alustavan arvion mukaan 4.12.2020-28.2.2021 ja kokonaistilanteen salliessa mahdollisesti hiihtolomaviikon 1.-7.3.2021. Jääkentän kustannusarvio on 60 000 – 90 000 euroa ja sään vaikutus toteutuneisiin kustannuksiin on huomattava.

Lahden kaupunginhallituksen päätökset 9.11.

Kaikki kaupunginhallituksen jäsenet olivat läsnä kokouksessa.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaikki asiat esityslistan mukaisesti lukuun ottamatta seuraavia:

§ 296 Virkojen perustaminen työllisyyden edistämisen kuntakokeiluun ja työllisyysjohtajan viran määräajan jatkaminen

Kaupunginjohtaja muutti päätösesitystään:

” Kaupunginhallitus päättää

1. perustaa seuraavat virat lukumäärineen:

palvelupäällikkö, 1 virka
palveluesimies, 5 virkaa
omavalmentaja, 28 virkaa
työllisyysasiantuntija, 4 virkaa
työllisyyssihteeri, 4 virkaa

Virat ovat määräaikaisia ajalle 1.1.2021 – 30.6.2023.

2. päättää jatkaa työllisyysjohtajan viran voimassaoloa 30.9.2023 asti

Kaupunginhallitus edellyttää, että virkojen vaativuuden arviointi ja palkkatasojen määrittely tehdään mahdollisimman pian ja että työntekijöille annetaan mahdollisuus osoittaa kiinnostuksensa tehtäviin 1 viikon ajan tämän jälkeen.

Työllisyyspalveluiden uudelleen organisointi on tehtävä tiiviissä yhteistyössä henkilöstön kanssa.”

Samalla kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti ja oikeuttaa panemaan päätöksen täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.”

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Aihealueet