Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus arvioi, että kaupunginjohtaja on onnistunut työssään erinomaisesti

Kaupunginhallituksen arvioinnin mukaan kaupunginjohtaja Pekka Timonen on saavuttanut tavoitteensa ja onnistunut työssään erinomaisesti.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto käy vuosittain tulos- ja kehityskeskustelun kaupunginjohtajan kanssa ja arvioi edellisessä kehityskeskustelussa tehtyjen tavoitteiden toteutumista. Näin tänäkin vuonna.

Strategiaan vahvasti pohjautuen kaupunginjohtajalle asetettuina tavoitteina on ollut muun muassa yliopistokaupungin aseman parantaminen ja yritystyytyväisyyden lisääminen. Lahden kaupungin asema on monilla mittareilla selvästi parantunut ja yrittäjien tyytyväisyys on kasvanut.

– Kaupunginhallitus arvioi, että kaupunginjohtaja Pekka Timonen on onnistunut työssään erinomaisesti. Kaupunginjohtajan panos on ollut vahvaa mm. Fazerin investoinnin saamisessa Lahteen ja kaupungin sairaalan myyntiprosessissa, vain muutamia asioita mainitakseni, toteaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sirkku Hildén.

Palkkatasoa arvioidaan kaupunginjohtajasopimuksen mukaisesti. Sitä verrataan muiden kaupunginjohtajien palkkatasoihin, jotta palkka pysyy kilpailukykyisenä kuntasektoriin verrattuna.

Sirkku Hildénin mukaan nyt päätetyllä korotuksella palkka asettuu tasolle, jolla se on kilpailukykyinen suhteessa muihin.

Kaupunginhallituksen kokouksessa pykälät 293, 294 ja 295 jätettiin pöydälle, muutoin asiat päätettiin päätösehdotusten mukaisesti.

 

Esityslistaan

Yhteystiedot