Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus edellyttää uuden talouden tasapaino-ohjelman tekemistä – Lahti Energialle ei tulla hakemaan kumppania

Kaupunginhallituksesta ei tule valtuustolle esitystä hakea vähemmistökumppania Lahti Energia Oy:n omistajaksi. Sen sijaan kaupunginhallitus edellyttää uuden tasapaino-ohjelman tekemistä.

Talouden tasapaino-ohjelman toteutus omaisuuden tuottojen osalta -pykälässä äänestettiin palautuksesta. Kaupunginhallitus edellyttää uuden talouden tasapaino-ohjelman tekemistä.

Virkajohtoa ohjeistetaan aloittamaan päätösesityksen valmistelu uuden työryhmän asettamiseksi ja uuden tasapaino-ohjelman toteuttamiseksi kaupunginhallituksen kokouksessa 15.4.2024. Jatko-ohjeistuksena esitetään, että työryhmän on löydettävä ratkaisut alijäämän kattamiseksi. Työryhmän työskentelyä valmistelevat viranhaltijat ja lisäksi kaupunginhallitus valitsee parlamentaarisen ohjausryhmän työn ohjaamiseksi.

Samalla myös hallintosääntö palautettiin valmisteluun äänestyksen jälkeen.

LUT-yliopisto hakee rakennustekniikan koulutusvastuuta

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että Lahden kaupunki tukee Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston rakennustekniikan koulutuksen ja tutkimuksen käynnistämistä Lahdessa enintään 1,8 milj. € vuosittaisella rahoituksella vuosina 2025-2029. Rahoituksen ehtona on, että LUT-yliopistolle myönnetään rakennustekniikan koulutusvastuu.

Lahden kaupunki on vastaanottanut Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta lausuntopyynnön 20.2.2024. Lahden kaupungin vastine hyväksyttiin toimitettavaksi hallinto-oikeuteen. Kaupungin toimenpiteet olivat markkinaehtoisia ja yleishyödyllisiä. Tuoreen arvion mukaan Salpausselän kisoista saavutettiin noin 8 miljoonan euron edestä näkyvyyttä.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Lahden ilmastotyön vuosiraportin 2024.

Esityslistaan

Lisätiedot