Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus hyväksyi ympäristöpääkaupunkivuoden hyödyntämissuunnitelman

Hallitus hyväksyi ympäristöpääkaupunkivuoden hyödyntämissuunnitelman päivityksen. Päivityksessä suunnitelmaan lisättiin kolmenlaisia vetovoimakärkiä.

Ympäristöpääkaupunkivuoden päättyessä kaupunki haluaa varmistaa, että hankkeesta saadaan jatkossakin mahdollisimman paljon hyötyä. Hyödyntämissuunnitelmaan lisättiin erityiset temaattiset kärjet, joiden avulla Lahden voi edelleen vahvistaa asemaansa ympäristökaupunkina. Kärjet ohjaavat myös asukkaiden, työntekijöiden, yritysten ja investoijien houkuttelua.

Ympäristökaupungin kärjet

1. Hiilineutraalius on tämän päivän kilpailuetu ja huomisen välttämättömyys

  • Sähköinen liikenne kehittyy yritysten, korkeakoulujen ja kaupungin yhteistyöllä
  • Hiilineutraalin rakentamisen osaaminen vahvistuu Lahdessa
  • Kiertotalous on talouden uusi toimintatapa

2. Luonto on hyvän elämän ja elinvoiman perusta

  • Maakunnallinen Luontoaskel terveyteen -ohjelma yhdistää terveys- ja ympäristötavoitteet
  • Vahvistamme luonnon monimuotoisuutta
  • Kestävä matkailu Salpausselkä Geoparkin tavoitteena

3. Yhteistyö vauhdittaa tavoitteiden saavuttamista ja parantaa vaikuttavuutta

  • Kaupungin hyvä maine ja ympäristöpainotukset edistävät vihreän rahoituksen saamista
  • Kaupungin, korkeakoulujen ja yritysten yhteistyöllä vauhditetaan elinvoimaa ja vihreää siirtymää
  • Lahden vahvuudet, osallisuus- ja dialogitaidot, luovat pohjan hyvälle kaupunkikehitykselle

Kaupunginhallitus kuuli lisäksi asiatuntijaesittelynä ympäristöpääkaupunkivuodesta jo nyt saatuja hyötyjä. Hyötyjä esittelivät kaupunginjohtaja Pekka Timonen ja ympäristöjohtaja Elina Ojala. Todettuja hyötyjä ovat muun muassa Kestävä Lahti -säätiön projektirahoitukset asukkaille, yrityksille ja yhteisöille, kansainvälinen medianäkyvyys, kaupungin maineen vahvistuminen ja Lahden kiinnostavuus yritysten sijoittumispaikkana.

Kaupunginhallitus päätti asiat esitysten mukaan. Valtuuston listalta esitettiin poistettavaksi pykälä 150, joka halutaan viedä vielä lautakunnan käsittelyyn.

Kaupunginhallitus 13.12.2021

Aihealueet