Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus käsitteli Lahti Eventsin tulevaisuutta

Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2023 ensimmäisessä kokouksessaan Lahti Eventsin tulevaisuutta, talouden tasapaino-ohjelmaa ja hyväksyi uusia virkoja rakennusvalvontaan.

 

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 16.1. hyväksyä Koko Lahti Oy:n hallituksen ehdotuksen Lahti Events Oy:n toiminnan päättymisestä nykymuodossaan ja siihen liittyvistä toimenpiteistä. Lahti Events Oy on Koko Lahti Oy:n tytäryhtiö. Lahden kaupunki omistaa Koko Lahti Oy:n osakekannan.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi yhtiön laatiman suunnitelman ja aikataulun. Päätös toteuttaa konserni- ja tilajaoston 19.7.2022 tekemää päätöstä Lahti Events Oy:n nykymuotoisen toiminnan lakkauttamisesta ja Koko Lahti Oy:n toiminnan turvaamisesta. Koko Lahti Oy tiedottaa myöhemmin suunnitelman tarkemmasta sisällöstä.

Kaupunginhallitus hyväksyi myös Lahti Events Oy:n 4,9 miljoonan euron ja Lahden Jäähalli Oy:n 2,3 miljoonan euron lainasaamisten kirjaamisen luottotappioiksi niihin kohdistuvan epävarmuuden johdosta. Kaupunki ei kuitenkaan luovu lainapääoman perimisestä.

 

Uusia virkoja rakennusvalvontaan

Lupa-asioissa Lahti pyrkii nopeuttamaan toimintaansa ja jo tällä hetkellä perusrakennusluvat pystytään myöntämään parissa viikossa. Kun uusi maankäyttö- ja rakennuslaki tulee voimaan, kaupungin rakennusvalvonnalle tulee lisää tehtäviä. Hyväksyttiin maisema-arkkitehdin, lupa-arkkitehdin, tietomallikoordinaattorin ja lupainsinöörin uudet virat.

Kaupunginhallitus hyväksyi myös Lahden kaupungin ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpidesuunnitelman vuosille 2023-2025.

 

Talouden tasapaino-ohjelma

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi parlamentaarisen ryhmän raportin toiminnastaan ajalla 1.2.-31.12.2022 ja hyväksyi parlamentaarisen ryhmän esittämät periaatteet Lahden kaupungin toiminnan ja talouden sekä konsernirakenteen sopeuttamiseksi sote-uudistuksen jälkeiseen aikaan.

Parlamentaarinen valmistelu talouden tasapaino-ohjelman laatimiseksi käynnistyy vuosille 2024-2026. Ohjelmassa huomioidaan valtuuston vuonna 2021 asettaman parlamentaarisen ryhmän periaatelinjaukset ja määritellään kaupungin keskeisten palvelujen laajuus ja laatutaso talouden tunnuslukujen perusteella.

Talouden tasapaino-ohjelman toimenpiteet sisällytetään vuoden 2024 talousarvion kehykseen ja taloussuunnitelmaan kaudelle 2024-2026.

 

Kaupunginhallitus päätti asiat esitysten mukaisesti.

 

Lisätietoja:

Sirkku Hildén, puheenjohtaja, kaupunginhallitus, p. 050 327 2691

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linkki esityslistaan