Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus 29.8.2022

Kaupunginhallitus piti elokuun viimeisen kokouksensa Fellmanniassa. Asialistalla muun muassa taloutta ja arkkitehtuuria.

Talouden ja toiminnan seurantaraportti

Kaupunginvaltuusto merkitsi Lahden kaupungin talouden ja toiminnan uusitun seurantaraportin 1.1.-30.6.2022 tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Talouden ja toiminnan seurantaraportti on uudistettu informatiivisemmaksi ja selkeämmäksi. Sen visuaalinen ilme, rakenne ja sisältö on uudistettu ja siinä tuodaan aikaisempaa selkeämmin esille koko vuoden näkymää ja ennustetta siltä osin kuin se on mahdollista. Raportointiajanjakson toteuma- ja vertailutiedot esitetään liitteissä.

Neljännesvuosittain raporttiin liitetään myös keskeisten konserniyhtiöiden taloustilanne ja tavoitteiden toteuma.

Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma

Kaupunginhallitus päätti osaltaan hyväksyä Lahden arkkitehtuuripoliittisen Apoli Lahti 2022 ohjelman ja sen toimenpiteet. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle Lahden arkkitehtuuripoliittisen ohjelman sekä toimenpiteiden hyväksymistä. Äänin 7-2 hyväksyttiin kuitenkin vastaehdotus ja poistettiin maininta maisema-arkkitehdin viran perustamisesta.

Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma määrittelee toimenpiteitä, jotka kehittävät arkkitehtuuria ja kaupunkikuvaa ja samalla vahvistavat Lahden elinvoimaa ja vetovoimaa.

Päätavoitteena on parantaa rakennetun ympäristön esteettistä, aistein ja tuntein koettavaa laatua sekä terveellisyyttä ohjaamalla sen suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitotoimenpiteitä.

Muutoin asiat kaupunginhallituksen kokouksessa päätettiin päätösehdotusten mukaan.

Linkki asialistaan

Lisätietoja:

Sirkku Hildén

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

p. 050 327 2691