Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus linjasi Kisapuiston kehittämissuunnat

Kaupunginhallitus päätti Kisapuiston kehittämisen kuudesta toimenpiteestä. Niiden ytimenä ovat alueen monipuolinen käyttö, eri käyttäjäryhmien huomiointi ja toimenpiteiden vaiheittainen toteuttamisjärjestys.
Talvinen Kisapuisto

Kisapuiston kehittäminen edellyttää uuden kokonaissuunnitelman laatimista. Tulevaisuuden Kisapuisto tarjoaa edellytykset muun muassa edustusjalkapallolle, pesäpallolle ja mahdollisuuden tekojääradan toteuttamiselle. Kokonaisuuden tulee toimia yhdessä viereen rakentuvan Ranta-Kartanon ja Lahden Urheilukeskuksen kanssa.

– Kisapuiston kehittäminen on monella tapaa tärkeää. Perinteikäs alue voi tulevaisuudessa tarjota elämyksiä ja palveluja useille eri käyttäjäryhmille. Monipuolinen Kisapuisto tukee Lahden keskustan ja koko seudun elinvoimaa, kaupunginjohtaja Pekka Timonen sanoo.

Kokonaisratkaisulla eroon sirpalemaisuudesta

Kaupunginhallituksen toiveena on nopea etenemisaikataulu ja kaupunginjohtaja muutti päätösesitystään sen mukaiseksi. Uusi kokonaissuunnitelma tuodaan päätöksentekoon syyskuun loppuun mennessä.

– Eri lajit, toiminnot ja palvelut – muun muassa jalkapallo, pesäpallo ja tekojää – pitää sovittaa yhteen ennen kuin toteutetaan mitään. Kisapuiston kehittämisen pitää perustua kokonaissuunnitelmaan. On järkevä varmistaa, että emme tee yksittäisiä päätöksiä ilman että ymmärrämme miten ratkaisut istuvat kokonaisuuteen, kaupunginjohtaja toteaa.

Eteenpäin kuudella toimenpiteellä

Kaupunginhallituksen Kisapuisto-päätös rakentuu kuudelle toimenpiteelle.  Toimenpiteiden kustannukset esitetään niitä koskevan päätöksenteon yhteydessä.

  1. Kisapuiston uuden kokonaissuunnitelman kokoaa kaupungin Tilakeskus yhdessä liikuntatoimen, kaupunkiympäristön palvelualueen ja Spatium Toimitilat Oy:n kanssa. Suunnitelma tuodaan päätöskäsittelyyn syyskuun loppuun mennessä.
  2. Tekojääradasta tehdään hankesuunnitelma. Tekojää sijoittuisi pesäpallonurmen alueelle. Tekojään hankesuunnittelun yhteydessä selvitetään mahdollisuus toteuttaa samassa yhteydessä alueelle kaksi pesäpallokenttää. Suunnitelma esitellään syyskuun loppuun mennessä.
  3. Käyttöikänsä päähän tullut pääkatsomo puretaan ja korvataan uudella katsomorakennuksella. Katsomon sekä siihen liittyvien stadionrakennelmien toteuttaminen edellyttää päivitettyä hankesuunnitelmaa, jonka tekee Spatium Toimitilat Oy. Suunnitelman tulee mahdollistaa jalkapallon UEFA:n kategoria 3, mutta rakentaminen voidaan tehdä tarvittaessa vaiheittain. Vaiheittainen rakentaminen tulee suunnitella niin, ettei siitä aiheudu merkittäviä lisäkustannuksia jatkovaiheiden toteutuessa. Päätöskäsittely vaatii suunnitelman ja esisopimukset stadionin operoinnista, investoinneista ja käyttökuluista sekä niiden rahoittamisesta.
  4. Vanha puinen pukuhuonerakennus peruskorjataan. Pukuhuonerakennuksen peruskorjauksen yhteydessä voidaan tarkastella lisärakentamista, mm. puistokahvilaa.
  5. Alueen uusiin ja peruskorjattaviin tiloihin sijoitetaan Kisapuiston käyttäjien tarvitsemat tilat.
  6. Kisapuiston uudessa kokonaissuunnitelmassa ja alueen rakentamisessa toteutetaan innovatiivista vähähiilistä rakentamista. Tämän varmistamiseksi tehdään yhteistyötä mm. valtion ja yritysten kanssa.
Kaupunginhallituksen lista 8.3.2021