Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus päätti koronatuesta yhteisöille

Lahden kaupunki haluaa edelleen tukea kaupungin vuokralaisina olevia yrityksiä sekä yhdistyksiä ja säätiöitä, jotka ovat koronarajoitusten johdosta joutuneet supistamaan liiketoimintaansa.

Lahden kaupunki on vuosina 2020 ja 2021 tukenut pitkittyneestä koronavirusepidemiasta johtuvassa poikkeustilanteessa yrityksiä, yhdistyksiä ja säätiöitä.

Kaupungin ja sen tytäryhtiöiden vuokralaisten koronarajoituksista johtuvasta haitasta syntyneiden kustannusten korvaamista tulee hakea ensisijaisesti Valtiokonttorilta kustannustuen tai sulkemiskorvauksen muodossa.

Vuokramaksujen perintätoimista luovutaan tilapäisesti niiden kaupungin ja kaupungin tytäryhtiöiden vuokralaisena olevien yhteisöjen osalta, joiden toiminta on yleisö- ja tapahtumarajoitusten vuoksi tosiasiallisesti estynyt.

Lahden kaupungin ja sen tytäryhtiöiden vuokralaisina oleville yrityksille, joiden toiminta on estynyt tai sitä on voimakkaasti rajoitettu koronarajoitusten takia, voidaan tapauskohtaisesti myöntää vuokrahelpotusta tai vuokran maksuajan pidennystä rajoitusten ajalta. Päätös koskee liike-, majoitus- ja toimitiloissa Lahden kaupungin vuokralaisina toimivia yrityksiä.

Kulttuurijärjestöille ja -toimijoille sekä taiteen perusopetuksen järjestäjille myönnettyjä avustuksia vuodelle 2022 ei peritä takaisin. Liikuntatilojen ja -alueiden käyttömaksuista myönnetään tapauskohtaisesti mahdollisia helpotuksia liittyen toimintojen osallistuja- tai yleisömäärien toteutuneisiin rajoituksiin ja niistä johtuviin talousvaikutuksiin.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti antaa Spatium Toimitilat Oy:lle omistajapoliittisen ohjeen, jonka perusteella Spatium Toimitilat Oy:n tulee laskuttaa Koko Lahti Oy:n vuokria.

Keskustan alatorin asemakaavasta äänestettiin

Kaupunginhallitus keskusteli asemakaavan muutosehdotuksesta A-2594, jolla muodostuu Lahden kaupungin Keski-Lahden (1.) kaupunginosan kortteli 1463 sekä puisto-, tori- ja katualuetta. Kaavaan liittyvästä rakennuksesta käytiin keskustelua, jonka jälkeen pohjaehdotus hyväksyttiin äänin 6-4 ja lähetettiin edelleen kaupunginvaltuustoon.

Maksutonta aamupalatarjoilua kokeillaan

Kaupunginhallitus keskusteli perusopetuksen maksuttomasta aamupalatarjoilusta, jota aiemman kokeilun aikana käytti noin 20 prosenttia koulujen oppilaista.  Korjatussa ehdotuksessa maksutonta aamupalatarjoilua kokeillaan Lähteen koulun molemmissa toimipisteissä, Kärpäsen ja Kasakkamäen kouluilla sekä Loiston koululla ja yhdellä verrokkikoululla syksyllä 2022 neljän kuukauden ajan.

Muuten kaupunginhallitus päätti asiat päätösesitysten mukaan.

Aihealueet