Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus: Sijoitustoiminnan periaatteet kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi

Kaupunginhallitus keskusteli Lahden kaupungin rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteista. Kaupunki aikoo sijoittaa kassaylijäämän pitkällä aikavälillä ja sijoittamisen lähtökohtana on hajautus eri omaisuusluokkien ja yksittäisten arvopaperien suhteen.

Kaupunginhallitus kuuli asiantuntijoiden esittelyt koulutuskeskus Salpauksesta sekä sai ajankohtaiskatsauksen Hiihtoliitosta ja Salppuri Oy:stä.

Kaupunginhallitus merkitsi Lahti Events Oy:n erityisen tarkastuksen tiedokseen. Pyydettyjen tietopyyntöjen perusteella selvitys ja siihen liittyvä lisätyö voidaan toimittaa tietopyynnön tekijöille ja julkaista siten, että salassa pidettävät kohdat ovat peitetty.

Kaupunginhallitus päätti antaa anteeksi Lahti Events Oy:n velat, yhteensä noin 7 miljoonaa euroa ja antoi omistajapoliittisena ohjeena Koko Lahti Oy:lle tehdä samoin. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että Lahti Events tulee purkaa viivytyksettä.

Sijoitustoiminnan periaatteet viedään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi

Kaupunginhallitus vie kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Lahden kaupungin rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteet.

Talouden tasapainottamisohjelmassa on todettu, että omaisuudesta saatavien myynti- ja muiden tulojen sijoittaminen mahdollistetaan erottamalla kaupungin varallisuudesta erillinen sijoitusomaisuuteen kuuluva erä. Tälle varallisuudelle laaditaan sijoitussuunnitelma ja varallisuuden hoidon periaatteet.

Kaupunki sijoittaa kassaylijäämän pitkällä aikavälillä ja sijoittamisen lähtökohtana on hyvä hajautus eri omaisuusluokkien ja yksittäisten arvopaperien suhteen.

Kaupunki käyttää sijoitustoiminnassaan korkosijoituksia, osakkeita ja vaihtoehtoisia sijoituksia. Osakesijoituksissa sijoituskohteena voivat olla pörssilistatut osakkeet, pörssilistatut rahastot (ETF) ja pörssilistattuihin osakkeisiin sijoittavat rahastot. Hajauttaminen eri omaisuuslajien välillä pienentää sijoitusportfolion kokonaisriskiä.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteita on laajennettu ja tarkennettu aikaisemmasta. Sijoitustoiminnassa otetaan huomioon ympäristöasiat, yhteiskuntavastuu ja hyvä hallintotapa.

Yhteistyötä Tallinnan kanssa

Kaupunginhallitus hyväksyi Lahden osallistumisen SOFTacademy-hankkeeseen. Tallinnan kaupunki on saanut viiden miljoonan euron rahoituksen SOFTacademy-hankkeelle Eurooppalainen kaupunkialoite -ohjelmasta ja pyytänyt Lahtea mukaan hankkeeseen seuraajakaupungiksi.

SOFTacademy-hankkeessa vauhditetaan kiertotalouden ja hiilineutraaliuden periaatteiden mukaisia korjaustoimenpiteitä suurissa kerrostaloissa, joissa on useita omistajia. Hankkeessa parannetaan esimerkiksi mikroilmastoa, lisätään luonnon monimuotoisuutta ja luodaan kodikkaampaa ja ihmislähtöisempää elinympäristöä.

 

Lisätietoja:

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sirkku Hildén, p. 050 327 2691

Esityslistaan