Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus vahvisti tuen ukrainalaisille

Lahden taloudellinen tuki Ukrainaan on 65 000 euroa. Kaupunginhallitus käsitteli myös Lahden strategialuonnoksen. Uusi strategia päätetään valtuustossa 14.3.2022.

Lah­den kau­pun­ki tu­kee Uk­rai­naa 65 000 eu­rol­la

Kaupunginhallitus päätti, että Lahden kaupunki avustaa Ukrainan valtiota ja sen kansalaisia 65 000 eurolla sodasta aiheutuvien humanitaaristen ongelmien lieventämiseksi. Avustus voidaan antaa joko raha- tai tarviketukena yhteistyössä Suomen valtion, avustusjärjestön tai muun luotettavan yhteistyökumppanin kanssa.

Suomen suurimmat kaupungit avustavat Ukrainan valtiota ja sen kansalaisia yhteensä noin 1,5 miljoonalla eurolla.

Kaupunginhallitus päätti lisäksi, että Lahti keskeyttää ystävyyskaupunkiyhteistyön Kalugan kaupungin ja ympäristöyhteistyön Pietarin kaupungin kanssa. Lisäksi kaupunki pidättäytyy Venäjä-yhteistyötä edistävistä hankkeista toistaiseksi.

Uusi strategia valmisteltiin valtuuston käsittelyyn

Strategia päivitetään valtuustokausittain. Uuden strategialuonnoksen mukaisesti Lahden kaupungin visiona vuoteen 2030 on: Lahti – Tehty kestäväksi. Visio asettaa Lahdelle kunnianhimoisen tavoitteen edistää niin ekologista, sosiaalista kuin taloudellista kestävyyttä. Strategian päivityksen tavoitteena on vastata toimintaympäristön muutoksiin ja toisaalta terävöittää linjauksia, joilla kaupunki menestyy pidemmällä aikavälillä.

Strategia rakentuu kolmesta kokonaisuudesta: kestävästi elinvoimainen, kestävästi hyvinvoiva ja kestävästi uudistuva. Kokonaisuuksille asetetaan tavoitteet, joita mitataan valtuustokauden aikana. Strategian toteuttaminen ja sen toteutumisen mittaaminen määritellään talousarviossa ja -suunnitelmassa.

Strategian päivityksessä on pyritty kiinnittämään erityistä huomiota valtuuston tahtotilan kuulemiseen. Valmistelun tukena on toiminut valtuustoryhmien jäsenistä koottu strategiatoimikunta. Valtuusto päättää Lahden strategian 14.3.

Kaupunginhallituksen käsittelyn aikana jäsen Minna Lampinen teki kannatetun muutosesityksen. Äänin 8–2 kaupunginhallitus hyväksyi hyvinvoinnin kokonaisuuteen uuden kohdan: Huolehdimme siitä, että Lahti on hyvän ikääntymisen kaupunki.

Kaupunginhallitus päätti strategiapäätöstä lukuun ottamatta kokousasiat esityslistan mukaisesti.

Kaupunginhallituksen esityslista 7.3.2022

Aihealueet