Hyppää sisältöön

Kaupunginjohtaja loi positiivista tulevaisuuden uskoa nuorten kyselytunnilla: ”Täällä on tulevaisuuden mahdollisuuksia paljon teille nuorille”

Tammikuussa Lahden kaupunginjohtajana aloittanut Niko Kyynäräinen osallistui ensimmäistä kertaa lahtelaisten koululaisten kyselytunnille. Kyse on lahtelaisittain vahvasta perinteestä, sillä vuorossa oli järjestyksessään neljäs Kysy kaupunginjohtajalta -lähetys.
Henkilö nojaa porraskeitaiseen.

Lämminhenkisessä tilaisuudessa kaupunginjohtajaa haastattelivat Salpausselän peruskoulun 9G-luokan oppilaat Ukko Kinnunen ja Kaapo Aro. Lahtelaisten koululaisten ja lukiolaisten esittämiä kysymyksiä saapui ennakkoon lähes 150. Haastattelussa nousi esille monta tärkeää ja ajankohtaista aihetta, kuten nuorten hyvinvointi, kaupunginjohtajan tehtävät ja ympäristö.

Kysy kaupunginjohtajalta –lähetys on osa lahtelaista Skididialogi-mallia, jolla mahdollistetaan lasten ja nuorten äänen kuuluminen yhteisessä dialogissa aikuisten kanssa. Lähetys toteutettiin Lahden kaupungin perusopetuspalvelujen, kaupungin viestinnän, kaupunkiympäristön vuorovaikutussuuunnittelijoiden sekä Salpausselän peruskoulun välisenä yhteistyönä.

Katso kaupunginjohtajan vastaukset livelähetyksen tallenteelta tai vastauskoosteesta.

 • No kiitos, ihan hyvin menee. Mennään tämmöistä kevään hektisintä aikaa, niin kuin varmaan kouluissakin tällä hetkellä. Vaikka kiirettä pitää ja vähän toi takatalvi harmittaa, mutta kohti kevättä mennään.

 • On se myös jännittävää. Kaupunginjohtajan työssä näkyy se, että jokainen päivä on erilainen. On sitä jännitystäkin aina välillä mukana.

 • Varmaan ensimmäinen minkä muistan, oli lossikuskin tehtävä. Se oli makeinta mitä saatoin tietää.

  Kyllä mä sitten muistan myöhemmin ajatelleeni, että musta voisi tulla jonkinlaista yhteiskuntatyötä tekevä tyyppi. Poliitikon urakin kävi mielessä. Onko teillä unelma ammatteja jo?

  Kaapo: Itse haluaisin näyttelijäksi joku päivä. Mutta toi lossikuskin ammatti on aika erikoinen unelma-ammatti. En ole sellaista aikaisemmin kuullut.

 • Kaupunginjohtajana pääsee vaikuttamaan kaupungin kehittymiseen. Lahti on mulle rakas kaupunki. Mun isovanhemmat ovat asuneet täällä ja isoisä on tehnyt kaupungilla töitä. On sydämenasia olla tekemässä töitä täällä.

  Tottakai haluan kehittyä uralla ja tehdä vaikuttavia asioita. Olen ollut paljon tekemässä kaupunkikehitystä ja kaupungin rakenteiden eteenpäin viemistä, ja tämä istui hyvin kokonaisuuteen ja urakehitykseen.

 • Mun kaikki mummolat ovat olleet täällä. Lahti on ollut mulle tärkeä paikka.

  Lahdessa on tapahtunut paljon hyvää viimeisten vuosien aikana. Yliopisto tuo uuden vireen ja kehittämisen mahdollisuuksia kaupunkiin, kaiken muun lisäksi. Olen sporttijäbä, tykkään kaikenlaisesta liikunnasta. Lahti on upea kaupunki, upealla paikalla. Ykkösporttikaupunki Suomessa joka tapauksessa.

 • Tämä on kyllä vaikea kysymys. Jokainen on persoona omalla tavallaan. Kyllä täytyy tuntea aika paljon kaupungin kehittämiseen liittyviä asioita. Täytyy olla kiinnostunut ja ymmärtää monia eri asioita.

  Tämän päivän työelämässä korostuu johtaminen. Johtamisessa on kyse siitä, että otetaan parhaat voimat ympärille ja ammennetaan asiantuntemusta, joka ympärillä on. Kaupunginjohtajalta odotetaan johtamista ja päätöksentekokykyä sen mukaisesti mitä ympäriltään kuulee.

 • Tykkään tosi paljon. Te lahtelaiset olette ottaneet mut todella lämpimästi vastaan. On todella tervetullut olo. Tämä on varmasti sellaista lahtelaista historiaa, että muualta tulleet toivotetaan tervetulleeksi.

  Onhan tässä työssä tietysti kääntöpuolensakin. Helposti saa kärkästäkin arvostelua osakseen. Mutta se kertoo että asiat, joista päätetään ovat sellaisia, jotka ovat ihmisille tärkeitä, joten ymmärrän sen. Tykkään työstäni tosi paljon.

 • Ennen kaikkea kaupunginjohtajan tehtävä on johtaa tätä valtavan isoa koneistoa. Johtoryhmän toiminta on tietysti keskeisessä roolissa. Kaupungissa myös demokratia ja poliittinen päätöksenteko on aina kaikkein oleellisin juttu. Meillä on kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto ja mun tehtävänä on esitellä asiat kaupunginhallitukseen ja sitä kautta valtuustoon.

  Mutta sitten yksi mun keskeinen vastuutehtävä liittyy kaupungin elinvoiman lisäämiseen, että yritykset kaupungissa kasvaa ja tarvitaan myös uusia yrityksiä. Tietyllä tapaa mun työ on myös kaupungin markkinointia ja myymistä eri puolille. Käyn myös paljon keskusteluja, jotka liittyvät valtiolta kaupungille tuleviin tehtäviin ja rahoituksiin.

 • Vaikea sanoa. Kyllä mä esimerkiksi tätä foorumia pidän tosi tärkeänä. Kaupungin johtamisessa pitää kiinnittää joka päivä huomiota siihen, että mitä kaupunkilaiset tarvitsevat ja mikä on heille parasta. Tärkein tehtävä on olla läsnä kaupunkilaisten kanssa. Kaikki tehtävät ovat kyllä yhtä tärkeitä.

 • Näen että kaupungin johtaminen on jatkumo. En ole kauheasti miettinyt, että mitä teen eri tavalla. Ainakin puhun erilaisella aksentilla kuin edeltäjäni. Pekalla oli sellainen oululainen nuotti.

  Puhutaan sellaisista painotuksista tai painopisteitä. Yliopisto ja sen yhdistäminen yritysten kanssa yhteiseen tekemiseen näkyy mun tekemisissä aika paljon.

 • On sitä tosi paljon. Kaupunginjohtaja on lainsäädännöllisessä mallissa keskeisessä asemassa. Esimerkiksi se kaupunginhallitus, se päättää asioista aina esittelystä ja minä esittelen asiat sinne päättäjille päätettäväksi. Jos minä jätän esittelemättä jotakin tai valitsen jonkun näkökulman asialle, niin sillä on iso valta ja merkitys.

  Kyllä kaupunginjohtaja on suomalaisessa järjestelmässä tosi tärkeä.

  Vanha tapa, jossa vanha herra tai rouva istuu ”tornissa” on mennyttä maailmaa. Tämä on yhteisjohtamista ja yhteisesti asioiden läpikäymistä.

 • Meidän kaupunginsihteerimme Anniina Kovero on tällä hetkellä vanhempainvapaalla ja hänellä on sijainen Anu Valtavaara. Kaupunginsihteerillä on keskeinen rooli asioiden valmistelun osalta. Meidän päätöksentekomme pitää aina perustua lakiin ja säännöstöihin. Hänellä on keskeinen rooli siinä, että noudatamme lakia ja päätämme asioista oikeassa järjestyksessä. Kaupunginsihteerillä ja hallintojohtajalla on keskeinen rooli, että päätöksenteko toimii.

 • On vapaa-aikaa mutta sitä on rajallinen määrä. Mulla ei ole ns. työaikaa. Olen tavallaan aina vähän niin kun töissä. Mutta kyllä, tottakai minullakin on vapaa-aikaa ja perhe vie siitä ajasta suurimman osan. Mulla on kotona 3 teini-ikäistä lasta, puoliso ja koira. Koiran kanssa ulkoilu on semmoinen yks henkireikä. Koitan nähdä vapaa-ajalla myös ystäviä ja tuttuja.

 • Onpa hyvä kysymys. Melkein tekisi mieli kysyä teiltä vastakysymys, että kertokaa te.

  Ehkä ollaan tehty virheitä aikaisemmin siinä, että koululiikuntaa on vähennetty ja liikkuminen viety liian kauaksi. Liikkuminen ja harrastaminen pitäisi tehdä lapsille ja nuorille meidän aikuisten toimesta helpommaksi, lähtien jo päiväkotimaailmasta. Kovin helposti istutaan omassa kodissa puhelimien kanssa.

  Mitä mieltä itse olette, mitä teidän mielestänne pitäisi tehdä?

  Ukko: Harrastamiseen pääsy pitäisi olla helpompaa kuin nykyään.  Jos on tosi vaikeata päästä johonkin harrastamaan, niin ei sitä varmaan niin helposti edes yritä.

  Niko: Tietysti harrastamisen hinta ei myöskään saisi olla liian korkea. Olisi tärkeää mahdollistaa eri lajien kokeiluja. Mutta toisaalta kaupungin tehtävä on pitää huolta siitä, että niitä lähiliikuntapaikkoja on, että ne ovat kunnossa ja että on helppo mennä lähelle harrastamaan ja pelaamaan tai tekemään mitä tahansa.

 • Tärkeimpänä on se, että koulussa pitäisi pystyä olemaan turvallisessa ja hyvinvoivassa ympäristössä. Vanhemmilla kotona ja aikuisilla koulussa on vastuu siitä, että nuoret voivat hyvin. Koulut ovat paikkoja, joissa hyvinvointia lisätään. Yksi tärkeä keino siihen on se, että koulun arjessa puhutaan nuoria ahdistavista asioista.

  Nuorisopalvelut ovat tärkeässä roolissa yksinäisyyden vähentämisessä. Nuorille pitää olla paikkoja, joihin mennä ja joissa he voivat tutustua muihin nuoriin ja jutella aikuisten kanssa.

 • Yes, I can speak English, of course. And I speak English quite a lot. Actually, I speak English almost every day in my job.

  Puhun myöskin ihan sujuvaa saksaa ja ruotsi sujuu myös hyvin.

 • Tällä hetkellä taloustilanne on vaikea. Se näkyy koulujen arjessa monella eri tavalla. Nythän jouduttiin vähentämään valinnaisia kursseja. Säästöt voivat näkyä myös koulutarvikkeissa ja luokkakokojen kasvuna.

  Vielä ei olla päätetty kaikista säästöistä mitä tulevaisuuteen tulee. Täytyy olla rehellinen ja kertoa, että talous on vaikeassa asennossa juuri nyt, niin meillä Lahdessa kuin Suomessa ylipäätään. Mutta kaikkemme tehdään, että säästöt eivät vaikuta teidän oppimiseen. Huomioidaan kaikki mahdolliset tekijät, jotta vaikutetaan mahdollisimman vähän teidän arjen toimintaan.

 • Lahdessa on nyt aika paljon satsattu siihen, että kouluissa on hyvät oppimisympäristöt. Kyllä kaikkein suurin kehityksen kohde on kuitenkin se, että lapset ja nuoret voisi siellä kouluissa yhä paremmin ja tulevaisuudenusko olisi kaikilla kohdallaan. Se tarkoittaa silloin sitä, että keskitytään yhä enemmän siihen, minkälaista se arki kouluissa on, kuinka turvallista ja kuinka sujuvaa. Ei pelata kesken tuntia kännyköillä, vaan että koulu on oppimista ja yhdessäoloa oloa varten. Haluan olla kehittämässä sitä, että Lahti ja Lahden koulut ovat malliesimerkkejä Suomessa siitä, miten hyvää oppimista tehdään.

  Lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen taitojen heikkeneminen on huolestuttava kehitys. Niihin pitää siellä koulun alkutaipaleella panostaa lisää.

 • Olen käynyt muutamissa kouluissa tutustumassa ja aika hyvin siellä huomioidaan erilaiset oppijat. Rauhattomuus ja levottomuus on kouluissa lisääntynyt ja se pitäisi saada vähenemään. Jokaisen koululaisten pitäisi ymmärtää, että opettaja on koulussa auktoriteetti ja silloin kun hän sanoo, että ollaan hiljaa, niin silloin totellaan.

  On jokaisen oppilaan vastuu ymmärtää, miten oma käyttäytyminen vaikuttaa muhin oppilaisiin. Kiinnittäisin huomiota tähän enemmän kuin itse tilaan.

 • Näkemykset kouluruuasta vaihtelee paljon. On selviä merkkejä siitä, että kouluruokaa pidetään myös todella maukkaana. Tiedetään, että kouluruoka on lapselle ja nuorelle tosi tärkeä annos päivässä. Katse kääntyy myös kotiin päin: millaisia ruokatottumuksia me annamme lapsille. Kyllä me tosi tarkalla korvalla kuunnellaan teidän palautetta ruoasta ja sitä pyritään kaikin keinoin kehittämään.

  Ollaan tuotu kasvisruokaakin paljon kouluihin ja pyritty sillä tavalla huomioimaan maapallon kantokyky. Meidän ihmisten pitäisi syödä entistä enemmän kasvisruokapainotteista ruokaa.

 • Tämä on iso kysymys. Halusisin tietysti tehdä kaikkeni, että koulukiusaaminen loppuisi. Pitäisi keskittyä siihen, miten kiusaamiseen puututaan. On hyviä malleja siitä, miten jokainen voi puuttua kiusaamiseen, ja siihen pitää puuttua aina välittömästi. Kouluissa tulisi puhua paljon hyvän käytöksen tavoista, ja lisätä ymmärrystä siitä, mitä se kiusaaminen aiheuttaa toiselle osapuolelle. Se voi olla elämän kestävä trauma. Lisää seurantaa ja nopeita puuttumista.

 • Pidin uskonnon tunnilla esitelmää henkiparantamisesta ja jossain kohtaa hymähdin jollekin asialle. Opettaja huomautti, että eri ihmiset uskovat ja ajattelevat eri tavoilla eri asioista ja maailmankuva voi olla erilainen. Se pitäisi hyväksyä. Pitäisi olla utelias, tutustua erilaisiin ajattelutapoihin.

  Kaupungin johtamisessa on myös keskeistä, että ymmärtää erilaisia näkökulmia ja tapoja ajatella. Ilman yhteisymmärryksen rakentamista meillä ei olisi päätöksiä eikä asioita saisi eteenpäin.

 • Kyllä on, mutta kyllä töitä tarvitsee vielä tehdä. On hyvä muistaa, että Lahti on maailmassa ihan parhaita ympäristöystävällisiä kaupunkeja. Liikenne ja liikkuminen meillä on vielä isona asiana, johon pitää kiinnittää huomiota. Autoilun tuomaa päästöä meidän pitää pystyä vähentämään.

 • Tavoite on ollut olla ensi vuonna hiilineutraali. Sitä ei ehkä ensi vuonna vielä saavuteta, johtuen liikenteestä. Uusia innovaatioita on vielä kehitteillä ja tosi paljon tehdään asioita, niin että kyllä se tullaan saavuttamaan vielä se hiilineutraalius.

 • Olen käynyt Nastolassa useinkin. Viimeisimpänä kävin Rakokiven koululla ja se on kyllä hieno ja yhteisöllinen paikka. Se on ainakin yksi hieno paikka Nastolassa.

 • Siitä minulla ei vielä ole tietoa. Olemme etenemässä suunnitteluvaiheeseen. Kisapuiston haaste on se, että se on paikalla, jolla on paljon maisemallisia ja ympäristöarvoja. Kisapuisto ei ole ainoastaan katsomo vaan siellä myös harrastetaan paljon. On tärkeää millä tavalla harrastamisen olosuhteita parannetaan ja huomioidaan samalla kaikki muut tarpeet.

 • Valtava kysymys. Kyllä mä aion sen tehdä, että me pysytään kasvavan kaupungin uralla, jossa nuorilla on mahdollisuus kouluttautua, tehdä töitä ja perustaa yrityksiä myös tulevaisuudessa. Sen aion tehdä Lahden onneksi, että täällä on tulevaisuuden mahdollisuuksia paljon teille nuorille.

 • Niko: Haluaisin kysyä teiltä moniakin asioita. Me aikuiset puhutaan tosi paljon ikään kuin huolissamme lasten ja nuorten kännykän käytöstä, niin oletteko te itse huolissanne, että kuinka paljon te käytätte kännykkää?

  Kaapo: No en nyt ehkä niin omasta puhelimen käytöstä, mutta olen huomannut, että monilla kavereilla saattaa välillä vähän lähteä käsistä.

  Ukko: Se vähän riippuu päivästä. Kyllä mä joinain päivinä olen huomannut, että on tullut käytettyä ihan liikaa, kun toisina päivinä en ole ehkä koskenutkaan koko puhelimeen.

  Niko: Mikä teidän mielestä Lahdessa on parasta?

  Kaapo: Onpa hyvä kysymys. Lahdessa on tosi paljon mahdollisuuksia. Lahdessa on paljon nähtävää ja helppoa tekemistä.

  Ukko: Koulu ja koulusta saadut kaverit.

Kysy lisää Skididialogista