Hyppää sisältöön

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys: Näköpiirissä tukea kasvulle, lisää tuloja ja talouden sopeuttaminen

Lahden kaupungissa on vahva positiivinen vire, mikä vetää puoleensa yrityksiä, asukkaita ja opiskelijoita. Työllisyys on kehittynyt myönteisesti, Lahden ilme on uudistunut, suurtapahtumat ovat onnistuneet yli odotusten. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksestä kuitenkin heijastuvat myös pilvet kaupungin yllä, sillä palvelutoimintaan tarvitaan lisää rahaa.

Kaupungilla on ollut jo kolme peräkkäistä ylijäämäistä vuotta ja tilinpäätösennusteen mukaan tämänkin vuoden tulos tulee olemaan positiivinen. Tämä on johtunut osaltaan kiinteistöjen myynnistä. Taseeseen kertynyt ylijäämä on arviolta noin 229,6 milj. euroa (vuonna 2023).

Lahden kaupungin talouden tämän hetken suurina haasteina ovat sosiaali- ja terveyshuollon uudistuksen negatiivinen vaikutus, konsernista saatavien tulojen merkittävä väheneminen, kustannusten nousu ja työttömyydestä aiheutuvat menot. Yhteensä alijäämä on arviolta noin 55 miljoonaa euroa.

– Sote-uudistus on suurin yksittäinen kaupungin taloutta heikentävä tekijä. Lahdelta leikattiin enemmän tuloja kuin meiltä siirtyi pois menoja. Erotus on lähes 27 miljoonaa euroa, kaupunginjohtaja Mika Mäkinen toteaa ja jatkaa:

– Samanaikaisesti konsernista saatavat tulot vähenevät merkittävästi, lainakorkojen nousu ja työttömyys lisäävät menoja. Vaikka nämä johtuvat ulkopuolisista syistä, meidän pitää kaupunkiorganisaatiossa sopeutua niihin. Taloudessa on rakennettava tie tasapainoon.

– Tarkoitus ei ole tehdä äkkinäistä paniikkiliikettä, vaan tilanne korjataan hallitusti vuoden 2027 loppuun mennessä, suunnittelee kaupunginjohtaja Mika Mäkinen.

Tuloveroprosenttiin ei ehdoteta korotusta

Vuonna 2023 alkoi uusi aika kuntataloudessa, kun kuntien verorahoitusta siirrettiin valtiolle uusien hyvinvointialueiden rahoituksen kattamiseksi. Lahden kaupungissa kuluvan vuoden tuloveroprosentiksi määriteltiin 8,11 prosenttia sote-uudistuksen yhteydessä. Tästä eteenpäin kaupunginvaltuusto voi jälleen päättää itsenäisesti tuloveroprosentin.

Kaupunginjohtajan esitykseen ei kuitenkaan sisälly veroprosentin korotusta, ainoastaan 0,01 prosentin pyöristys alaspäin. Eli tuloveroprosentti olisi ensi vuonna 8,1 prosenttia.

Uudistukset jatkuvat edelleen, kun työllisyydenhoito siirtyy valtiolta kunnille 2025. Se on sekä suuri haaste että mahdollisuus. Voimavarat Lahdessa painottuvat nyt sivistykseen ja elinvoimaan.

Parlamentaarinen työryhmä on antanut ehdotuksensa talouden tasapaino-ohjelmaksi. Se esittää, että talous sopeutetaan neljän vuoden aikana, vuosina 2024–2027. Ryhmä asettaa ohjelmassaan talouden tasapainottamisen tavoitteeksi 50 milj. euroa. Nämä ehdotukset on otettu huomioon kaupunginjohtajan antamassa talousarvioesityksessä.

Ympäristökaupunki kehittyy yritys-, yliopisto- ja tapahtumakaupunkina

– Luotamme siihen, että isot yritykset tuovat verotuloihin kasvua ja että yliopisto kasvaa suunnitellusti.

Lahden asema johtavana ympäristökaupunkina tukee kaupungin kasvua ja kehitystä. Samalla kaupunki kehittyy kestävänä ja menestyvänä yritys-, yliopisto- ja tapahtumakaupunkina. Pippon yritysaluetta kehitetään tällä hetkellä ja lähivuodet voimakkaasti.

Talousarviovuonna 2024 toimintakate on -357,8 milj. euroa, vuosikate 0,1 milj. euroa, tilikauden tulos -55,1 milj. euroa, bruttoinvestoinnit 75,5 milj. euroa sekä toiminnan ja investointien rahavirta -67,9 milj. euroa.

Kaupunginhallitus käsittelee 6.–7.11. talousarvioesitystä ja veroprosenttiesitystä. Kaupunginvaltuusto päättää veroprosentista 13.11. ja 27.11. talousarviosta ja siihen sisältyvästä talouden tasapaino-ohjelmasta.

Tutustu kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen Talous-sivulla.

Lisätiedot