Hyppää sisältöön

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys: Kuntatalouden uusi aika alkaa – Lahden kunnallisvero ensi vuonna 8,11 %

Lahden kaupunginjohtajan talousarvioesitys heijastaa kuntatalouden vuonna 2023 alkavaa uutta aikaa. Sote-uudistus muuttaa kuntatalouden tunnuslukuja voimakkaasti. Kuntatalouden voimavarat painottuvat jatkossa sivistykseen ja elinvoimaan. Uudistukset jatkuvat lähivuosina, kun työllisyydenhoito siirtyy valtiolta kunnille 2025.

Kaupunginjohtaja Pekka Timonen esitteli talousarvioesityksensä vuodelle 2023 ja suunnitelmavuosille 2023–2025. Kuntatalouteen merkittävästi vaikuttavia muutoksia ovat sosiaali- ja terveyshuollon uudistus vuonna 2023 ja työllisyydenhoidon siirtyminen valtiolta kunnille 2025. Kuntien verorahoitusta siirretään vuonna 2023 valtiolle uusien hyvinvointialueiden rahoituksen kattamiseksi.

-Muutokset ovat historiallisen suuria. Lisäksi yleinen taloustilanne on epävarma ja hankalasti ennustettavissa, kuvailee Timonen.

Kunnanvaltuuston on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä erikseen määritetyllä sotemenojen leikkausprosenttiyksiköllä. Lahden kaupungin tuloveroprosentti on ollut 20,75 ja leikkausprosenttiyksikkö 12,64. Talousarviovuoden 2023 kunnallisveroprosentiksi muodostuu näin 8,11 prosenttia.

Talousarvioesitys vuodelle 2023 on 20 miljoonaa euroa alijäämäinen. Talousarvioesityksessä Lahden kaupungin toimintakulut vuodelle 2023 ovat 492,3 miljoonaa euroa, vähennystä on 45,9 prosenttia. Lahden kunnallisverokertymän vuodelle 2023 on arvioitu olevan 206,8 milj. euroa. Sotemenojen muutoksen vuoksi alenemaa edellisvuoteen verrattuna on noin 53,9 prosenttia.

Taloussuunnitelmakaudella 2024-2025 kaupungin talouden ennakoidaan jäävän selvästi alijäämäiseksi, mikä edellyttää voimakkaita toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi.

– Lahdella on mahdollisuudet saada talous vakaammalle pohjalle, mutta se edellyttää lähivuosina rakenteellisia muutoksia ja pitkäjänteistä työtä, Timonen arvioi.

Tulojen merkitys kaupungin taloudessa kasvaa

Vuoden 2022 aikana Lahden talous on kehittynyt ennakoitua paremmin. Verotulot ovat kasvaneet ja etenkin nuorisotyöllisyys on hieman parantunut. Yliopistotoiminnan laajeneminen, asema johtavana ympäristökaupunkina Suomessa sekä suurten yritysten kiinnostus investointeihin Lahdessa ovat vahvistaneet kaupungin kasvunäkymiä.

Tilinpäätösennusteen mukaan tämän vuoden tilikauden tulos on yli 40 milj. euroa ylijäämäinen. Positiivisen tuloksen taustalla on kaupunginsairaalan myyntivoitto ja verotulojen ennakoitua parempi kehitys.

Soteuudistuksen myötä tulojen merkitys kaupungin taloudessa kasvaa. Kuntatalouden tasapainon saavuttamisessa korostuvat investoinnit kaupungin elinvoiman kehittämiseen. Lahden keskeisiä menestystekijöitä lähivuosina ovat yritykset, yliopisto ja ympäristö.

– Lahden elinvoiman vahvistumisesta on hyviä merkkejä. Uudella Pippo-Kujalan yritysalueella tapahtuu paljon lähivuosina. LUT-yliopisto jatkaa kasvuaan. Lisäksi ensi vuosi on Lahdessa ennätyksellinen tapahtumavuosi, luvassa on muun muassa Salpausselän 100-vuotiskisat, Ironman 70.3 MM-kilpailut ja yleisurheilun Kalevan kisat.

Kaupungin verotuloissa epävarmuutta

Kaupungin verotulot koostuvat kunnallis-, yhteisö- ja kiinteistöveroista. Valtiovarainministeriö arvioi bruttokansantuotteen kasvun hidastuvan 0,5 prosenttiin vuonna 2023.

Soteuudistus leikkaa verovuoden 2023 kunnallisveroja 12,64 prosenttiyksiköllä ja yhteisöveroja noin kolmanneksella. Uudistuksen vaikutus ei näy täysimääräisenä vielä vuoden 2023 aikana, koska osa aiempien vuosien kunnallis- ja yhteisöverotuloista tilittyy vasta vuoden 2023 aikana.

Verotuksella kaupungille koottava tulo vuoden 2023 talousarviossa on 279,3 milj. euroa, joka on 47,5 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Yhteisöveron tuloarvio vuodelle 2023 on 29,3 milj. euroa, jossa on alenemaa 26,7 prosenttia edelliseen vuoteen nähden. Vuoden 2022 yhteisöverojen tilityksiä arvellaan kertyvän talousarviovuoden 2023 aikana vielä noin 8,0 milj. euroa. Muutokset selittyvät pitkälti verotuksen jakosuhteiden muutoksilla ja verotulojen maksurytmillä.

Lahden saaman kiinteistöverotuoton arvioidaan vuonna 2023 olevan 43,2 milj. euroa, jossa laskua vuoden 2022 talousarvioon nähden on 0,1 prosenttia.

Kaupunginhallitus käsittelee talousarviota 7.–8.11. ja kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta 28.11.

Lisätiedot

Pekka Timonen, kaupunginjohtaja, 050 337 4386
Pekka.Timonen@lahti.fi

Talousarviokirja 2023

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2023 ja taloussuunnitelma 2023 – 2025, esitysmateriaali 18.10.2022