Hyppää sisältöön

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys: Lahti jatkaa investointeja ja tähtää talouden tasapainoon

Talousarvio kertoo, kuinka Lahden tulevaisuutta rakennetaan. Se edellyttää investointeja, monipuolisia palveluja ja uutta osaamista.

Lahden kaupungin vuoden 2021 talousarvio tähtää tasapainoiseen kehitykseen. Mittavat investoinnit ja uudet avaukset antavat hyvät mahdollisuudet 2020-luvun kaupunkikehitykselle. Uusi eteläinen kehätie ja Radanvarren alue ovat kaupungin vahvuuksia elinvoiman lisäämisessä. Talousarviovuonna 2021 valmistuvat Rakokiven monitoimitalo sekä Kivimaan koulun laajennus. Investoinnit peruspalveluihin jatkuvat myös taloussuunnittelukaudella.

-Mahdollisuuksien hyödyntäminen on ratkaisevaa Lahden tulevaisuudelle. Samalla kun tasapainotamme taloutta määrätietoisesti, meidän on myös pystyttävä panostamaan uuden luomiseen. Tämä takaa vahvemman taloudellisen pohjan tulevaisuudessa, sanoo kaupunginjohtaja Pekka Timonen.

Vuonna 2020 koronapandemia heikensi kuntatalouden pohjaa. Uusia taloudellisia vastuita ja rasitteita ei kunnille tässä tilanteessa voi asettaa, toteaa kaupunginjohtaja Timonen. Lahden talouden vastuullinen hoito edellyttää jatkuvaa valintojen tekemistä ja menojen hillintää.

Talousarvion yhteydessä on valmisteltu muutos- ja uudistumisohjelmaa, joka tavoittelee talouden tasapainoa 30 kuukauden aikana vuoden 2021 alusta lukien. Ohjelma tähtää talouden tasapainon ohella toiminnan ja toimintamallien nopeaan uudistamiseen. Samalla pyritään varmistamaan tarvittavat resurssit Lahden elinvoiman ja kilpailukyvyn vahvistamiseen.

Talousarvion valmistelussa hyödynnettiin laajaa aineistoa, kuntalais- ja henkilöstökyselyjä sekä valtuuston työpajoja. Kuntalaiskyselyn mukaan lahtelaiset pitäisivät kiinni palvelujen määrästä ja palvelutasosta. Kaupungin taloutta tulisi vastaajien mielestä tasapainottaa panostamalla elinvoimaan, myymällä omaisuutta sekä sähköistämällä palveluja ja vähentämällä henkilöstöä. Kyselyyn vastasi 1844 kaupunkilaista. Henkilöstökyselyssä nousi säästökeinoina esille toimintojen keskittäminen ja tilankäytön tiivistäminen.

Lahti käyttää sosiaali- ja terveyspalvelujen ostoon lähes puolet budjetistaan

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä haetaan talouden tasapainoa suunnittelukauden aikana. Talousarviossa on mukana merkittäviä säästöjä ja veronkorotus.

Vuoden 2021 tuloveroprosentiksi kaupunginjohtaja Pekka Timonen esittää 21,25, jossa on 0,50 prosenttiyksikön korotus. Kiinteistö- ja yhteisöverot pysyvät ennallaan. Verotuloarvio vuodelle 2021 on 506,4 milj. euroa, lisäystä edellisen vuoden talousarvioon on 3,82 prosenttia. Valtionosuusarvio on 222,9 milj. euroa, missä vähennystä edelliseen on -2,10 prosenttia.

Lahden kaupungin toimintakulut ovat 853,9 milj. euroa, lisäystä edelliseen vuoteen 1,3 prosenttia. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ostoon hyvinvointiyhtymästä käytetään 47 prosenttia budjetista eli 403,3 milj. euroa.

Investointitaso pysyy edelleen ennätyksellisen korkealla. Vuoden 2021 bruttoinvestoinnit ovat 98,8 milj. euroa ja 81,6 milj. euroa vuonna 2022. Vuosikate on 43,2 milj. euroa ja tilikausi on alijäämäinen 8,3 milj. euroa. Kaupungin omat lainat vuoden 2021 lopussa ovat 410,8 milj. euroa, 3 410 euroa asukasta kohti. Talousarviovuonna 2021 kaupungin taseeseen kertyvä ylijäämä on arviolta 114,5 milj. euroa.

Kaupunginhallitus käsittelee tulevan vuoden taloutta 26.–28.10. Kaupunginvaltuusto vahvistaa kaupungin vuoden 2021 veroprosentit 9.11. ja päättää talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 23.11.

Lisätietoja:

kaupunginjohtaja Pekka Timonen, 050 337 4386

Talousarvio 2021 kaupunginjohtajan esitys 6.10.