Hyppää sisältöön

Kaupungintalon työmaa-aitoihin taidetta  

Kaupungintalon työmaa-aitoja elävöittää maalaustaide. Teokset valmistuvat lokakuun aikana ja ne ovat osa pilottia, jolla pyritään siistimään työmaa-aitojen ilmettä. 
Kaupungintalon taide-aidat toteutetaan kierrätetyille vaneriaidoille, työ käynnistyi pohjamaalauksella.

Maalaustaide sijoittuu kaupungintalon puiston ja Mariankadun puoleisiin aitoihin. Teokset toteutetaan kierrätetyille vaneriaidoille, joiden pohjamaalaus on nyt käynnissä. Osa maalauksista toteutetaan osallistavin keinoin ja kaikissa teoksissa nousevat esiin kestävän kehityksen teemat.

Kaupungintalon puiston puoleisen teoksen Aaltoovaa toteuttavat JLoisto ja Miss Kompro (Kauno ry) ja Mariankadun puolelle teoksen Matka toteuttavat Juuso Haverinen ja Sofia Hillberg (Inspis Lahti ry).

Työmaa-aitojen taidepilotti toteutetaan 2021–2023 ja teokset vaihtuvat keväällä ja syksyllä 2022. Syksyllä 2021 toteuttavat työt ovat esillä kevääseen 2022 asti. Teoksia valmistuu pilotin aikana yhteensä kuusi.

Työmaa-aitamanuaali – opas urakoitsijoille

Lahti tekee työmaa-aitamanuaalin, jonka avulla rakennustyömaiden aitaratkaisuja pyritään siistimään. Oppaassa kerrotaan myös kuinka aitoihin voi hankkia taidetta ja mitkä värit aidoissa luovat yhtenäistä Lahden ilmettä. Manuaali valmistuu loppuvuodesta 2021 ja se julkaistaan lahti.fi -sivuilla. Kaupungintalon työmaa-aitojen suunnittelu ja toteutus tekevät näkyväksi, miten värit ja taide luovat rakennusalueille siisteyttä ja viihtyisyyttä. Opit ja manuaali otetaan käyttöön ainakin keskusta-alueella.

Hankkeen tukijoina Stark Suomi Oy/Lahden Laune ja Mukkula ja Tikkurila

Lisätietoja